highlight chords
				             [C]            [Am]       
N gười yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh 
  [F]            [Am]    
Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau 
    [F]       [Dm]   
Vậy nên anh mãi yêu và chỉ yêu 
    [G]     [Em]       [C]    
Mình em suốt đời, anh chỉ yêu mãi mình em 
           
Đoạn này tương tự nhé 
 

                   
Và không tin năm tháng sẽ trả lời em 
                 
Ngày nào đó em sẽ hiểu anh rõ hơn 
                  
Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim 
                        
Nguyện yêu em suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em 
 [Am]   [F]         [Am]  
R ồi thời gian sẽ không nhạt phai 
 [Am]   [F]         [Am]  
R ồi thời gian sẽ không xóa nhòa 
  [F]           [Dm]    
Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim 
       [G]    [Em]       [C]    
Nguyện yêu em suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em 
              
Đoạn này lại giống đoạn đầu 
 

                  
Gần bên nhau ta sẽ tin yêu trọn đời 
                    
Người yêu hỡi em hãy cùng anh sánh đôi 
                  
Về bên nhau chung sống trọn ước mơ 
                   
Ờ hơ suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tây Vương Nữ Quốc

				             [C]            [Am]       
N gười yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh 
  [F]            [Am]    
Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau 
    [F]       [Dm]   
Vậy nên anh mãi yêu và chỉ yêu 
    [G]     [Em]       [C]    
Mình em suốt đời, anh chỉ yêu mãi mình em 
           
Đoạn này tương tự nhé 
 

                   
Và không tin năm tháng sẽ trả lời em 
                 
Ngày nào đó em sẽ hiểu anh rõ hơn 
                  
Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim 
                        
Nguyện yêu em suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em 
 [Am]   [F]         [Am]  
R ồi thời gian sẽ không nhạt phai 
 [Am]   [F]         [Am]  
R ồi thời gian sẽ không xóa nhòa 
  [F]           [Dm]    
Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim 
       [G]    [Em]       [C]    
Nguyện yêu em suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em 
              
Đoạn này lại giống đoạn đầu 
 

                  
Gần bên nhau ta sẽ tin yêu trọn đời 
                    
Người yêu hỡi em hãy cùng anh sánh đôi 
                  
Về bên nhau chung sống trọn ước mơ 
                   
Ờ hơ suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com