highlight chords
Intro: [G][Bm][C][D][G] x 2
[G] Oh, I [D] sold my heart to [Em] you 
Babe, like all dreamers [C] do 
Feel the shadows of a [D] heartache 
[G] Out of [D] reach and out of [Em] touch 
Yeah I gave you babe so [C] much 
Feel the shadows of a [D] heartache 
[Em] On a [Bm] restless world [C] I need my [G] dream 
[Em] Someone, saved my [Bm] life 
And I [C] know what it [D] means 
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away 
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away 
[D] And I'm losing my dream - I'm praying to you 
[Em] Davie, oh Davie – [Bm] I'm dreaming 
[Em] Davie, oh Davie – [Bm] believe me 
Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away
'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby 
[G][Bm][C][D][G]
Say fare-[D] well, don't say good-[Em] bye 
It's too late for a [C] try
Why can't we live to-[D] gether 
[G] Years may [D] come and years may [Em] go 
Oh, you hurt before you'll [C] grow 
In the shadows of a [D] heartache 
[Em] I'll be [Bm] afraid [C] I'm losing [G] you 
[Em] Oh, come save my [Bm] life, babe 
Oh, you're [C] making me [D] blue
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away 
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away 
[D] And I'm losing my dream - I'm praying to you 
[Em] Davie, oh Davie – [Bm] I'm dreaming 
[Em] Davie, oh Davie – [Bm] believe me 
Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away
'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby 
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away
------------------
Lời Việt do Ngọc Lan Trình bày
[G] Mây trôi [D] qua nhẹ như cơn [Em] gió
Tình mình chờ, tình không vương [C] vấn
Cho cơn đau này, mình tìm [D] đến nhau
[G] Ta cho [D] nhau yêu đương mê [Em] đắm
Rồi lạc loài mình trong đêm [C] tối
Như hoang vô tình, tình [D] cháy cao
[Em] Trong phút [Bm] vui tuyệt vời [C] thiết tha rất [G] mộng
[Em] Nhưng tình vụt bay xa [Bm] dần
Và mình [C] bóng em lẻ [Dm] loi
Lệ buồn trong mắt [G] em vương mãi thôi
[Bm] Tình này anh có [C] hay? buồn nào vương chất [D] cao
Lệ buồn trong mắt [G] em vương mãi thôi
[Bm] Sau này xa cách [C] nhau nhìn đời không thấy [D] nhau 
[D] Anh dấu yêu, anh đã không trở lại như mong đợi
[Em] Như thế có [Bm] nghĩa là 
[Em] em mất anh thật rồi [Bm] phải không anh
Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away
'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tears won't wash away my heartache

Dieter Bohlen
Intro: [G][Bm][C][D][G] x 2
[G] Oh, I [D] sold my heart to [Em] you 
Babe, like all dreamers [C] do 
Feel the shadows of a [D] heartache 
[G] Out of [D] reach and out of [Em] touch 
Yeah I gave you babe so [C] much 
Feel the shadows of a [D] heartache 
[Em] On a [Bm] restless world [C] I need my [G] dream 
[Em] Someone, saved my [Bm] life 
And I [C] know what it [D] means 
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away 
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away 
[D] And I'm losing my dream - I'm praying to you 
[Em] Davie, oh Davie – [Bm] I'm dreaming 
[Em] Davie, oh Davie – [Bm] believe me 
Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away
'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby 
[G][Bm][C][D][G]
Say fare-[D] well, don't say good-[Em] bye 
It's too late for a [C] try
Why can't we live to-[D] gether 
[G] Years may [D] come and years may [Em] go 
Oh, you hurt before you'll [C] grow 
In the shadows of a [D] heartache 
[Em] I'll be [Bm] afraid [C] I'm losing [G] you 
[Em] Oh, come save my [Bm] life, babe 
Oh, you're [C] making me [D] blue
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away 
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away 
[D] And I'm losing my dream - I'm praying to you 
[Em] Davie, oh Davie – [Bm] I'm dreaming 
[Em] Davie, oh Davie – [Bm] believe me 
Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away
'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby 
Tears won't wash [G] away my heartache 
[Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away
------------------
Lời Việt do Ngọc Lan Trình bày
[G] Mây trôi [D] qua nhẹ như cơn [Em] gió
Tình mình chờ, tình không vương [C] vấn
Cho cơn đau này, mình tìm [D] đến nhau
[G] Ta cho [D] nhau yêu đương mê [Em] đắm
Rồi lạc loài mình trong đêm [C] tối
Như hoang vô tình, tình [D] cháy cao
[Em] Trong phút [Bm] vui tuyệt vời [C] thiết tha rất [G] mộng
[Em] Nhưng tình vụt bay xa [Bm] dần
Và mình [C] bóng em lẻ [Dm] loi
Lệ buồn trong mắt [G] em vương mãi thôi
[Bm] Tình này anh có [C] hay? buồn nào vương chất [D] cao
Lệ buồn trong mắt [G] em vương mãi thôi
[Bm] Sau này xa cách [C] nhau nhìn đời không thấy [D] nhau 
[D] Anh dấu yêu, anh đã không trở lại như mong đợi
[Em] Như thế có [Bm] nghĩa là 
[Em] em mất anh thật rồi [Bm] phải không anh
Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away
'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com