highlight chords
How do I [G] breathe without you [D7] tell me
But [G] I knew what I could
You are my friend my soul [D7] tell me
Oh [G] how do how do I [D7] live

If you [C] someone to [G] something, re-[D7] member I'm [G] here
And you do that always [Am] everything is for [G] us [F]
If you're [C] ever in a [G] messing, emeber [D7] find me I'm [G] here
And you do that always [Am] everything is for [D7] us

How do I [G] live, how do I [D7] live
How do [Em] I live without [D7] you
You are the [G] sunshine of my life
You are the [C] only one for [D7] me

How do I [G] live, how do I [D7] live
How do [Em] I live without [D7] you
You are the [C] hope in my [G] life
You are [C] every-[D7] thing to [G] me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tell me (Tôi là TFphone của bạn OST)

Nhạc Ngoại
How do I [G] breathe without you [D7] tell me
But [G] I knew what I could
You are my friend my soul [D7] tell me
Oh [G] how do how do I [D7] live

If you [C] someone to [G] something, re-[D7] member I'm [G] here
And you do that always [Am] everything is for [G] us [F]
If you're [C] ever in a [G] messing, emeber [D7] find me I'm [G] here
And you do that always [Am] everything is for [D7] us

How do I [G] live, how do I [D7] live
How do [Em] I live without [D7] you
You are the [G] sunshine of my life
You are the [C] only one for [D7] me

How do I [G] live, how do I [D7] live
How do [Em] I live without [D7] you
You are the [C] hope in my [G] life
You are [C] every-[D7] thing to [G] me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn