1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tên con từ thưở đời đời

Lm. Giuse Đinh Thanh Bình SDB
Nguồn: thanhcavietnam.net