1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tha 70 lần 7

Cuộn trang

ĐK: [G] Giới luật yêu [C] thương yêu [D7] Chúa (í a) hết [G] tình [C] Yêu mến anh [Bm] em như [D7] thể (í) yêu thân [G] mình [Am] Yêu thương cả kẻ [D7] thù, những [C] người đã hãm hại [D7] ta [Em] Trước khi dâng của [C] lễ, hãy [D7] làm hòa với anh [G] em 1. [G] Hãy nhớ lời Phúc [D7] Âm: Có [C] lần Phêrô hỏi [G] Chúa [Am] Khi anh em lỗi [C] phạm, phải [Am] tha bẩy lần [D7] sao? [G] Chúa xác quyết: [D7] Hãy tha [C] bẩy mươi lần [G] bẩy [D7] Luôn thương yêu, thứ [C] tha, vì Chúa đã [Bm] thương tha tội chúng [Em] ta 2. [G] Chớ lấy thù báo [D7] ân, oán [C] thù hiện thân tội [G] lỗi [Am] Gieo yêu thương thứ [C] tha thì [Am] thu gặt ngàn [D7] hoa [G] Chúa đã đến [D7] hiến thân [C] vì yêu trần [G] thế [D7] Hoa hy sinh thắm [C] tươi, Ngài đã thứ [Bm] tha trong tình xót [Em] thương

Video hướng dẫn