Thả Đĩa Ba Ba

≣≣
Thả đỉa ba [C]ba 
Chớ bắt đàn [G]bà 
Phải tội đàn [Am]ông 
[C]...Cơm trắng như [F]bông 
Gạo tiền như [C]nước 
Đổ mắm đổ [Am]muối 
Đổ chuối hạt [G]tiêu 
Đổ niêu nước [C]chè 
Đổ phải nhà [G]nào 
Nhà nấy phải [F]chịu.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)