1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thà như giọt mưa

Cuộn trang

ĐK 1: [Am] Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá Thà như giọt [G] mưa khô trên tượng đá Thà như mưa [F] gió đến ôm tượng đá Có còn hơn [E7] không, có còn hơn [Am] không. 1. Người từ trăm [C] năm về ngang sông [G7] rộng Người từ trăm năm về ngang sông [C] rộng Ta ngoắc mòn [G7] tay, ta ngoắc mòn [C] tay Chỉ thấy sông lồng [G7] lộng, chỉ thấy sông chập [C] chùng. 2. Người từ trăm [C] năm về khơi tình [G7] động Người từ trăm năm về khơi tình [C] động Ta chạy vòng [G7] vòng ta chạy mòn [C] chân Nào có hay đời [G7] cạn, nào có hay cạn [C] đời. 3. Người từ trăm [C] năm về như dao [G7] nhọn Người từ trăm năm về như dao [C] nhọn Dao vết ngọt [G7] đâm, ta chết trầm [C] ngâm Dòng máu chưa kịp [G7] tràn, dòng máu chưa chẩy [C] đầm. 4. Người từ trăm [C] năm về phai tóc [G7] nhuộm Người từ trăm năm về phai tóc [C] nhuộm Ta chạy mù [G7] đời, ta chạy tàn [C] hơi Quỵ té trên đường [G7] rồi, sợi tóc vướng chân [C] người. 5. Người từ trăm năm về ngang Trường [G7] Luật Người từ trăm năm về ngang Trường [C] Luật Ta hỏng Tú [G7] Tài, ta đợi ngày [C] đi Ðau lòng ta muốn [G7] khóc, đau lòng ta muốn [C] khóc. ĐK 2: [Am] Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em Thà là giọt [G] mưa khô trên mặt Duyên Ðể ta nghe [F] thoáng tiếng mưa vội đến Những giọt run [E7] run, ướt ngọn lông [Am] măng * Khiến người trăm [Dm6] năm [E7] đau khổ ăn [Am] năn Khiến người tên [Dm6] Duyên [E7] đau khổ muôn [Am] niên

Video hướng dẫn