highlight chords
ĐK 1: [Am] Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt [G] mưa khô trên tượng đá
Thà như mưa [F] gió đến ôm tượng đá
Có còn hơn [E7] không, có còn hơn [Am] không.
1. Người từ trăm [C] năm về ngang sông [G7] rộng
Người từ trăm năm về ngang sông [C] rộng
Ta ngoắc mòn [G7] tay, ta ngoắc mòn [C] tay
Chỉ thấy sông lồng [G7] lộng, chỉ thấy sông chập [C] chùng.
2. Người từ trăm [C] năm về khơi tình [G7] động
Người từ trăm năm về khơi tình [C] động
Ta chạy vòng [G7] vòng ta chạy mòn [C] chân
Nào có hay đời [G7] cạn, nào có hay cạn [C] đời.
3. Người từ trăm [C] năm về như dao [G7] nhọn
Người từ trăm năm về như dao [C] nhọn
Dao vết ngọt [G7] đâm, ta chết trầm [C] ngâm
Dòng máu chưa kịp [G7] tràn, dòng máu chưa chẩy [C] đầm.
4. Người từ trăm [C] năm về phai tóc [G7] nhuộm
Người từ trăm năm về phai tóc [C] nhuộm
Ta chạy mù [G7] đời, ta chạy tàn [C] hơi
Quỵ té trên đường [G7] rồi, sợi tóc vướng chân [C] người.
5. Người từ trăm năm về ngang Trường [G7] Luật
Người từ trăm năm về ngang Trường [C] Luật
Ta hỏng Tú [G7] Tài, ta đợi ngày [C] đi
Ðau lòng ta muốn [G7] khóc, đau lòng ta muốn [C] khóc.
ĐK 2: [Am] Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà là giọt [G] mưa khô trên mặt Duyên
Ðể ta nghe [F] thoáng tiếng mưa vội đến
Những giọt run [E7] run, ướt ngọn lông [Am] măng
* Khiến người trăm [Dm6] năm [E7] đau khổ ăn [Am] năn
Khiến người tên [Dm6] Duyên [E7] đau khổ muôn [Am] niên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thà như giọt mưa

Phạm Duy , Nguyễn Tất Nhiên
ĐK 1: [Am] Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt [G] mưa khô trên tượng đá
Thà như mưa [F] gió đến ôm tượng đá
Có còn hơn [E7] không, có còn hơn [Am] không.
1. Người từ trăm [C] năm về ngang sông [G7] rộng
Người từ trăm năm về ngang sông [C] rộng
Ta ngoắc mòn [G7] tay, ta ngoắc mòn [C] tay
Chỉ thấy sông lồng [G7] lộng, chỉ thấy sông chập [C] chùng.
2. Người từ trăm [C] năm về khơi tình [G7] động
Người từ trăm năm về khơi tình [C] động
Ta chạy vòng [G7] vòng ta chạy mòn [C] chân
Nào có hay đời [G7] cạn, nào có hay cạn [C] đời.
3. Người từ trăm [C] năm về như dao [G7] nhọn
Người từ trăm năm về như dao [C] nhọn
Dao vết ngọt [G7] đâm, ta chết trầm [C] ngâm
Dòng máu chưa kịp [G7] tràn, dòng máu chưa chẩy [C] đầm.
4. Người từ trăm [C] năm về phai tóc [G7] nhuộm
Người từ trăm năm về phai tóc [C] nhuộm
Ta chạy mù [G7] đời, ta chạy tàn [C] hơi
Quỵ té trên đường [G7] rồi, sợi tóc vướng chân [C] người.
5. Người từ trăm năm về ngang Trường [G7] Luật
Người từ trăm năm về ngang Trường [C] Luật
Ta hỏng Tú [G7] Tài, ta đợi ngày [C] đi
Ðau lòng ta muốn [G7] khóc, đau lòng ta muốn [C] khóc.
ĐK 2: [Am] Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà là giọt [G] mưa khô trên mặt Duyên
Ðể ta nghe [F] thoáng tiếng mưa vội đến
Những giọt run [E7] run, ướt ngọn lông [Am] măng
* Khiến người trăm [Dm6] năm [E7] đau khổ ăn [Am] năn
Khiến người tên [Dm6] Duyên [E7] đau khổ muôn [Am] niên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com