1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thắm đượm tình quê

Cuộn trang

1. Bao nhiêu [Am] năm làm thân viễn [C] xứ Nay tôi tìm [Am] về thăm lại cố [Dm] hương Dòng sông [G] xưa nước chảy tràn [Dm] trề Quê hương mình [C] vẫn bốn bề phù [E7] sa 2. Chân rung [Am] rinh cầu tre lắc [C] lẻo Qua cánh đồng [Am] chiều lúa trĩu thơm [Dm] hoa Tàn cây [G] đa đầu làng đong đưa [Dm] gió Ngân nga chuông [G] chùa cánh diều đẩy [Am] đưa ĐK: Về [D] đây, nghe nặng tình [E7] xưa Bao câu hẹn [Am] ước chứa chan nỗi [Dm] niềm Cuộc [Am] tình người bỏ qua [C] tim Còn chăng kỷ [G] niệm ngày [E7] nào mình bên [Am] nhau 3. Xa quê [Am] hương buồn thân lữ [C] thứ Bao nhiêu thầm [Am] thì hội ngộ vấn [Dm] vương Đồng mênh [G] mông sông nước vỗ [C] về Nghe trời đất [E7] hát đượm tình quê [Am] hương

Video hướng dẫn