highlight chords
1. Bao nhiêu [Am] năm làm thân viễn [C] xứ
Nay tôi tìm [Am] về thăm lại cố [Dm] hương
Dòng sông [G] xưa nước chảy tràn [Dm] trề
Quê hương mình [C] vẫn bốn bề phù [E7] sa
2. Chân rung [Am] rinh cầu tre lắc [C] lẻo
Qua cánh đồng [Am] chiều lúa trĩu thơm [Dm] hoa
Tàn cây [G] đa đầu làng đong đưa [Dm] gió
Ngân nga chuông [G] chùa cánh diều đẩy [Am] đưa
ĐK: Về [D] đây, nghe nặng tình [E7] xưa
Bao câu hẹn [Am] ước chứa chan nỗi [Dm] niềm
Cuộc [Am] tình người bỏ qua [C] tim
Còn chăng kỷ [G] niệm ngày [E7] nào mình bên [Am] nhau
3. Xa quê [Am] hương buồn thân lữ [C] thứ
Bao nhiêu thầm [Am] thì hội ngộ vấn [Dm] vương
Đồng mênh [G] mông sông nước vỗ [C] về
Nghe trời đất [E7] hát đượm tình quê [Am] hương
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thắm đượm tình quê

Cao Nhật Minh
1. Bao nhiêu [Am] năm làm thân viễn [C] xứ
Nay tôi tìm [Am] về thăm lại cố [Dm] hương
Dòng sông [G] xưa nước chảy tràn [Dm] trề
Quê hương mình [C] vẫn bốn bề phù [E7] sa
2. Chân rung [Am] rinh cầu tre lắc [C] lẻo
Qua cánh đồng [Am] chiều lúa trĩu thơm [Dm] hoa
Tàn cây [G] đa đầu làng đong đưa [Dm] gió
Ngân nga chuông [G] chùa cánh diều đẩy [Am] đưa
ĐK: Về [D] đây, nghe nặng tình [E7] xưa
Bao câu hẹn [Am] ước chứa chan nỗi [Dm] niềm
Cuộc [Am] tình người bỏ qua [C] tim
Còn chăng kỷ [G] niệm ngày [E7] nào mình bên [Am] nhau
3. Xa quê [Am] hương buồn thân lữ [C] thứ
Bao nhiêu thầm [Am] thì hội ngộ vấn [Dm] vương
Đồng mênh [G] mông sông nước vỗ [C] về
Nghe trời đất [E7] hát đượm tình quê [Am] hương

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com