1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thăm Huế

Cuộn trang

Về với [D] Huế mà [A7] không say một [D] lần Là vô [F#m] tình làm [A7] buồn giòng sông [D] Hương Vì bao [G] năm đã đầy [Em] ắp nhớ [F#m] thương Chừ gặp [G] lại, mần răng không say [A7] được Bạn bè [D] xưa chừ [A7] đi mô mất [D] biệt ? Thằng nông [F#m] trường , thằng [A7] biền biệt ra [D] đi Mà Huế [G] vẫn một [Em] mầu tím thiết [F#m] tha Vẫn đậm [Em] tình, mắt [A7] biếc nuôi câu [D] hò Em của tôi, em của ngày [F#m] xưa Vẫn áo [G] trắng sân trường tha thiết Vẫn dịu [Em] dàng chiếc nón Bài [A7] Thơ Vẫn khúc [Bm] khích bên cầu Gia [G] Hội Vẫn thẹn [Em] thùng [A7] đôi má ửng [D] hồng Gửi lại [D] Huế lòng [A7] thương thương vời [D] vợi Chút rượu [F#m] nồng cạn [A7] một lần về [D] thăm Bụi Thần [G] Kinh có [Em] làm hoen áo [F#m] em Xin mặc [Em] niệm ngàn [A7] đời Huế yêu [D] ơi

Video hướng dẫn