1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thầm ước

Cuộn trang

Mối khi chiều xuống thầm ước mơ [Am] gì Ngắm mây lờ [G] lững nghe lòng [C] thiếu chi [Am] Từ khi người bước chân [Dm] đi Mộng [G] sông hồ xoá chia [F] li để lưu luyến trên [E7] hàng mi Nắng trên hè phố gợi nhớ những [Am] gì Ánh trăng ngoài [G] ngõ khơi niềm [C] mến yêu [Am] Tình đôi mình có bao [Dm] nhiêu dù [G] cho lẻ bóng cô [F] liêu Người [E7] ơi vẫn đợi những [Am] chiều [Dm][Am] Gió đưa lá thu [Em] vàng lìa cành [Dm] Đan kỷ niệm trên tóc [Am] xanh Phím [G] tơ nắn buông [F] riêng mộng lành [Dm] Mơ chuyện xưa hai chúng [E7] mình Ước mơ nhiều lúc chiều xuống im [Am] lìm Đếm mong chờ [G] giữa sương mờ [C] bóng đêm [Am] Đàn xưa gọi tiếng con [Dm] tim thời [G] gian nhẹ bước chân [F] êm Mùa [E7] thu lá rụng bên [Am] thềm

Video hướng dẫn