1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thân con là bụi đất

Giang Ân
Nguồn: thanhcavietnam.net