1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thân lạy Á Thánh Anrê

Lm. Ánh Đăng
Nguồn: thanhcavietnam.net