1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thân phận con gái

Cuộn trang

Làm thân con [Em] gái ai muốn lấy chồng [G] xa Để mẹ [Am] cha nhớ thương bao [Em] giờ Nhưng duyên [B7] nợ trời đã ban [G] cho Gần hay [Am] xa lòng ta cũng mong [G] ước Được một [B7] người hết dạ yêu [Em] thương Rồi duyên đưa [Em] đến em lấy phải chồng [G] xa Nửa dạ [Am] thương mến mang theo [Em] người Nửa ngậm [B7] ngùi gửi lại quê [G] hương Thương mẹ [Am] cha ngày đêm luôn mong [G] nhớ Ở bên [B7] này con cũng dạ buồn [Em] thiu Chiều [Em] chiều ra đứng cửa [Am] sau Trông về quê [C] mẹ mịt mờ khói [D] sương Rồi [B7] mai con có trở về thăm cha mẹ [Am] già Dăm ba [B7] ngày rồi con cũng [Em] đi Buồn [Em] thân con gái chưa báo hiếu mẹ [G] cha Giờ lại [Am] xa cách nơi quê [Em] nhà Cha mẹ [B7] già nhờ đàn em [G] lo Cầu mong [Am] sao trời cao không giông [G] gió Để mẹ cha [B7] già mãi còn bên [Em] con

Video hướng dẫn