1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thần Tượng Giê-su

Cuộn trang

Lời 1: Xin tôn [C]vinh Giêsu lên ngôi [Am]thần tượng và xin tôn [F]vinh Giêsu gương mẫu [G]tình yêu Xin tôn [C]vinh thần tượng Giêsu mãi [Dm]mãi nguyện suốt [G]đời chỉ yêu một mình .......Giêsu[G] (Các lời sau tương tự) Lời 2: Như Giêsu luôn luôn bao dung hiền từ gọi tên Giakêu con tim hấp hối chờ mong Nhưng hôm nay mặt trời yêu thương dẫn lối nguyện suốt đời chỉ yêu một mình.......... Giêsu ĐK: Hãy yêu [C]như Giêsu yêu đến [G]quên thân mình hiến thân [Am]cho tha nhân không tính [F]toán hơn [G]thua Cứ yêu [C]như Giêsu đời sẽ [G]đẹp tuyệt vời Cứ yêu [Am]như Giêsu trần gian [F]kia rồi sẽ hóa [G]lên ......[C]Địa Đàng Lời 3: Như Giêsu dang tay yêu thương mọi người gọi tên Phaolô con tim yêu mến cuồng si nhưng hôm nay gặp được Giêsu cứu chúa nguyện suốt đời chỉ yêu một mình........... Giêsu

Video hướng dẫn