1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thằng bạn đời

Cuộn trang

1. Thắm thoát 10 [Am] năm tôi mới gặp lại [Em] được Thằng bạn ngày [B7] xưa, thời khố rách áo [C] ôm Thằng bạn ngày [D] xưa chia [B7] đều điếu thuốc trên [Em] môi. 2. Mới đó 10 [Am] năm mà ai cũng da [Em] mồi Cuộc sống bôn [B7] ba, chia đôi tình bằng [C] hữu Giờ phải chia [D] xa, thằng [B7] bạn đời thân [Em] thương. ĐK: Thằng thì ở [G] xa, chưa về thăm [Em] quê Nhưng vẫn nhớ thương quê [A] nhà, Nơi có thằng bạn [Am] xưa tình [B7] thâm giống như ruột [Em] già Nơi có thằng bạn [D] xưa ngọt bùi chia sớt buồn [B7] vui. [Em] Thằng thì ở [G] quê, vẫn chạy xe [Em] ôm Lo từng miếng ăn gia [A] đình Lo cho đàn [Am] em được [B7] cắp sách đến [Em] trường Lo cho mẹ [D] già hay [B7] đau ốm triền [Em] miên. 3. Giờ gặp lại [Em] nhau, bên tách cà phê [G] đen Điếu thuốc trên [Am] môi, làm [B7] tao nhớ thật [Em] nhiều Nếu mai có [D] xa vẫn nhớ [B7] hoài thằng bạn [Em] đời.

Video hướng dẫn