1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Thằng bé tát dầu

ý lời Nguyễn Song Pha - nhạc Phan Văn Hưng và Nam Dao

Nguồn: saigonocean.com