Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thằng Cuội

Cuộn trang

1. Bóng [C] trăng trắng ngà có [Em] cây đa to Có [G] thằng cuội già ôm một mối [C] mơ Lặng [C] im ta nói cuội [Em] nghe Ở [F] cung trăng [G] mãi làm [C] chi Bóng [C] trăng trắng [Am] ngà có [Em] cây đa to Có [F] thằng cuội [G] già ôm một mối [C] mơ 2. Gió [C] không có nhà, gió [Em] bay muôn phương Biền [G] biệt chẳng ngừng trên trời nước [C] ta Lặng [C] nghe trăng gió bảo [Em] nhau Chị [F] kia quê [G] quán ở [C] đâu Gió [C] không có [Am] nhà, gió [Em] bay muôn phương Biền [F] biệt chẳng [G] ngừng trên trời nước [C] ta 3. Các [C] con dế mèn suốt [Em] trong đêm khuya Hát [G] xẩm không tiền nên nghèo xác [C] xơ Đền [C] công cho dế nỉ [Em] non Trời [F] cho sao [G] chiếu ngàn [C] muôn Các [C] con dế [Am] mèn suốt [Em] trong đêm khuya Hát [F] xẩm không [G] tiền nên nghèo xác [C][F] [C] [G] [C] [F] [C] [G] [C] 4. Sáng [C] rơi xuống đời, sáng [Em] leo lên cây Sáng [G] mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống [C] đây Cùng [C] trông ánh sáng cười [Em] vui Chị [F] em ta [G] hãy đùa [C] chơi Sáng [C] rơi xuống [Am] đời, sáng [Em] leo lên cây Sáng [F] mỏi chân [G] rồi, sáng ngồi xuống [C] đây 5. Các [C] em thích cười muốn [Em] lên cung trăng Cứ [G] hỏi ông trời cho mượn cái [C] thang Mười [C] lăm tháng tám trời [Em] cho Một [F] ông trăng [G] sáng thật [C] to Các [C] em thích [Am] cười muốn [Em] lên cung trăng Cứ [F] hỏi ông [G] trời cho mượn cái [C] thang Các [C] em thích [Am] cười muốn [Em] lên cung trăng Cứ [F] hỏi ông [G] trời cho mượn cái [C] thang.