highlight chords
1. Bóng [C] trăng trắng ngà có [Em] cây đa to
Có [G] thằng cuội già ôm một mối [C] mơ
Lặng [C] im ta nói cuội [Em] nghe
Ở [F] cung trăng [G] mãi làm [C] chi
Bóng [C] trăng trắng [Am] ngà có [Em] cây đa to
Có [F] thằng cuội [G] già ôm một mối [C] mơ
2. Gió [C] không có nhà, gió [Em] bay muôn phương
Biền [G] biệt chẳng ngừng trên trời nước [C] ta
Lặng [C] nghe trăng gió bảo [Em] nhau
Chị [F] kia quê [G] quán ở [C] đâu
Gió [C] không có [Am] nhà, gió [Em] bay muôn phương
Biền [F] biệt chẳng [G] ngừng trên trời nước [C] ta
3. Các [C] con dế mèn suốt [Em] trong đêm khuya
Hát [G] xẩm không tiền nên nghèo xác [C] xơ
Đền [C] công cho dế nỉ [Em] non
Trời [F] cho sao [G] chiếu ngàn [C] muôn
Các [C] con dế [Am] mèn suốt [Em] trong đêm khuya
Hát [F] xẩm không [G] tiền nên nghèo xác [C][F] [C] [G] [C]
[F] [C] [G] [C]
4. Sáng [C] rơi xuống đời, sáng [Em] leo lên cây
Sáng [G] mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống [C] đây
Cùng [C] trông ánh sáng cười [Em] vui
Chị [F] em ta [G] hãy đùa [C] chơi
Sáng [C] rơi xuống [Am] đời, sáng [Em] leo lên cây
Sáng [F] mỏi chân [G] rồi, sáng ngồi xuống [C] đây
5. Các [C] em thích cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ [G] hỏi ông trời cho mượn cái [C] thang
Mười [C] lăm tháng tám trời [Em] cho
Một [F] ông trăng [G] sáng thật [C] to
Các [C] em thích [Am] cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ [F] hỏi ông [G] trời cho mượn cái [C] thang
Các [C] em thích [Am] cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ [F] hỏi ông [G] trời cho mượn cái [C] thang.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thằng Cuội

Lê Thương
1. Bóng [C] trăng trắng ngà có [Em] cây đa to
Có [G] thằng cuội già ôm một mối [C] mơ
Lặng [C] im ta nói cuội [Em] nghe
Ở [F] cung trăng [G] mãi làm [C] chi
Bóng [C] trăng trắng [Am] ngà có [Em] cây đa to
Có [F] thằng cuội [G] già ôm một mối [C] mơ
2. Gió [C] không có nhà, gió [Em] bay muôn phương
Biền [G] biệt chẳng ngừng trên trời nước [C] ta
Lặng [C] nghe trăng gió bảo [Em] nhau
Chị [F] kia quê [G] quán ở [C] đâu
Gió [C] không có [Am] nhà, gió [Em] bay muôn phương
Biền [F] biệt chẳng [G] ngừng trên trời nước [C] ta
3. Các [C] con dế mèn suốt [Em] trong đêm khuya
Hát [G] xẩm không tiền nên nghèo xác [C] xơ
Đền [C] công cho dế nỉ [Em] non
Trời [F] cho sao [G] chiếu ngàn [C] muôn
Các [C] con dế [Am] mèn suốt [Em] trong đêm khuya
Hát [F] xẩm không [G] tiền nên nghèo xác [C][F] [C] [G] [C]
[F] [C] [G] [C]
4. Sáng [C] rơi xuống đời, sáng [Em] leo lên cây
Sáng [G] mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống [C] đây
Cùng [C] trông ánh sáng cười [Em] vui
Chị [F] em ta [G] hãy đùa [C] chơi
Sáng [C] rơi xuống [Am] đời, sáng [Em] leo lên cây
Sáng [F] mỏi chân [G] rồi, sáng ngồi xuống [C] đây
5. Các [C] em thích cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ [G] hỏi ông trời cho mượn cái [C] thang
Mười [C] lăm tháng tám trời [Em] cho
Một [F] ông trăng [G] sáng thật [C] to
Các [C] em thích [Am] cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ [F] hỏi ông [G] trời cho mượn cái [C] thang
Các [C] em thích [Am] cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ [F] hỏi ông [G] trời cho mượn cái [C] thang.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com