1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tháng mấy trời mưa

Cuộn trang

1. Tháng [D] mấy trời mưa hỡi em Mà chiều [G] nay mây [F#m] dệt xám khung [D] trời [B7] Đường ngày [Em] xưa vắng [A7] em một mình [D] anh lẻ [Bm] loi Nẻo về [Em] xa bước [E7] chân sao nghe lạnh [A7] lùng 2. Tháng [D] mấy trời mưa hỡi em Chuyện ngày [G] xưa em [F#m] đừng trách hay [D] hờn [B7] Thì ngày [Em] nay có [A7] đâu mình rời [D] xa cách [Bm] nhau Và mình [Em] đâu tiếc [A7] thương duyên không bền [D] lâu ĐK: [G] Hôm nay xa rồi đường hoa nắng bước chung [D] đôi Mây [Em] trôi hững [A] hờ gọi tâm [G] tư xuôi vào [F#m] nhớ [G] Em nếu không [Bm] hờn và [Em] anh biết vỗ [A] về Thì [D] giờ mình đâu [Em] xa vắng [A7] nhau 3. Tháng [D] mấy trời mưa hỡi em Mà chiều [G] nay sương [F#m] lạnh buốt vai [D] gầy [B7] Nẻo đường [Em] xa có [A7] mây về nhẹ [D] vương lối [Bm] đi Và đường [Em] xa có [A7] ai đưa em về [D] không.

Video hướng dẫn