1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tháng mười hai

Cuộn trang

Loanh [C] quanh thời gian một năm đã qua. Lao [Em] xao mùa đông trút lá rơi tháng mười [C] hai [G] Khăn [C] len giờ em quàng lên đôi vai Như [Em] đâu ngại cơn gió cuối [F] cùng Cùng [Am] ai cùng [C] ai bước qua những tháng lạnh [F] lùng [G] Từng [Am] tháng từng [C] tháng cuốn theo bao nhiêu việc thế [F] thôi [G] Thấm [C] thoắt thời gian dần trôi quá nhanh Quanh [Em] đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng mười [C] hai [G] So [C] dây đành chơi mà chưa đã tay Tik [Em] tok thời gian gần kề năm mới [F] rồi Ở [Am] đó ở [C] đó có một lời đã hẹn [F] rồi [G] Cùng [Am] ai cùng [G] ai bước qua đêm dài băng [C] giá [C] Sẽ phải là một ngọn lửa [Em] ấm ta ươm từ than [F] nóng vẫn đượm trong tim dẫu cách [G] xa ( ah ha ) [C] Cuối năm cùng đón chờ năm [Em] mới ngọt lành ban mai sẽ [D] về. [G] Nâng ly bên nhau trong tháng mười [C] hai.

Video hướng dẫn