1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tháng sáu trời mưa

Cuộn trang

1. Tháng sáu trời [Am] mưa trời mưa không [C] dứt Trời không [E7] mưa anh cũng lạy trời [Am] mưa [Dm] Anh lạy trời mưa phong kín đường [E] về Và đêm [Dm] ơi xin cứ dài vô [E7] tận. Mình dựa vào [Am] nhau cho thuyền ghé [C] bến Sưởi ấm đời [E7] nhau bằng những môi [Am] hôn [Dm] Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng [C] nổi [E7] Hãy biến cuộc đời thành những tối tân [Am] hôn. ĐK: Da em [Dm] trắng anh chẳng cần ánh [Bb] sáng Tóc em [Dm] mềm anh [F7] chẳng tiếc mùa [C] xuân Trên cuộc [F] đời sẽ chẳng có giai [E] nhân Vì anh gọi tên em là nhan [E7] sắc 2. Anh vuốt tóc [Am] em cho đêm khuya tròn [C] giấc Anh sẽ nâng [E7] tay cho ngọc sát kề [Am] môi [Dm] Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên [E] vai Và bên [Dm] em tiếng đời đi rất [E7] vội. Tháng sáu trời [Am] mưa trời mưa không [C] dứt Trời không [E7] mưa em có lạy trời [Am] mưa Anh vẫn xin [F] mưa phong kín đường [Dm] về Anh nhớ suốt [E7] đời mưa tháng [Am] sáu.

Video hướng dẫn