Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thằng Tàu lai

Cuộn trang

[C] Thằng bạn mình mẹ người [G] Hoa bố nó ta [Am] Thằng tàu lai [Em] rất bô trai [F] Nhớ lúc đó hai thằng [C] chơi thân nhất vùng [Dm] Đi đâu cũng điệu [G] áo quần giống nhau. [C] Và còn người chị người gì [G] đâu mà dễ thương [Am] Người thì cao [Em] dáng thanh cao [F] Nhớ lúc đó tôi thường [C] hay đến nhà [Dm] Tôi chỉ mong được [G] thấy chị thôi. [C] Và từng ngày từng ngày [G] tôi cứ đến chơi nhà [Am] Thằng Tàu lai [Em] tôi ở đến mai [F] Có lúc cả ba cùng [C] chơi năm mười [Dm] Tôi chỉ mong được [G] thấy chị thôi [C] Ngày tháng [G] ấy là [Em] ngày tháng [Am] dấu yêu [F] Tình tôi như trẻ thơ không [G] biết ngày mai Và [C] rồi tối [G] tối một [Em] mình tôi [Am] nhớ thương [F] Tình yêu như con tim không [G] bóp mà đau [C] Rồi một ngày một ngày [G] tôi đến chơi nhà [Am] Thằng Tàu lai nó [Em] nói tôi hay [F] Khóa tới nó xong là chị [C] đi lấy chồng [Dm] Tôi thấy như trời [G] đất cuồng quay [C] Giận một thời gian tôi [G] chẳng muốn sang nhà [Am] Thằng Tàu lai nó [Em] đến thăm tôi [F] Nó nói với tôi chị [C] đi mất rồi [Dm] Hai đứa đau chỉ [G] biết nhìn nhau [C] Ngày tháng [G] ấy là [Em] ngày tháng [Am] dấu yêu [F] Tình tôi như trẻ thơ không [G] biết ngày mai Và [C] rồi tối [G] tối một [Em] mình tôi [Am] nhớ thương [F] Tình yêu như con tim không [G] bóp mà đau.