highlight chords
[C] Thằng bạn mình mẹ người [G] Hoa bố nó ta 
[Am] Thằng tàu lai [Em] rất bô trai 
[F] Nhớ lúc đó hai thằng [C] chơi thân nhất vùng 
[Dm] Đi đâu cũng điệu [G] áo quần giống nhau.
[C] Và còn người chị người gì [G] đâu mà dễ thương 
[Am] Người thì cao [Em] dáng thanh cao 
[F] Nhớ lúc đó tôi thường [C] hay đến nhà 
[Dm] Tôi chỉ mong được [G] thấy chị thôi.
[C] Và từng ngày từng ngày [G] tôi cứ đến chơi nhà 
[Am] Thằng Tàu lai [Em] tôi ở đến mai 
[F] Có lúc cả ba cùng [C] chơi năm mười 
[Dm] Tôi chỉ mong được [G] thấy chị thôi 
[C] Ngày tháng [G] ấy là [Em] ngày tháng [Am] dấu yêu 
[F] Tình tôi như trẻ thơ không [G] biết ngày mai 
Và [C] rồi tối [G] tối một [Em] mình tôi [Am] nhớ thương 
[F] Tình yêu như con tim không [G] bóp mà đau
[C] Rồi một ngày một ngày [G] tôi đến chơi nhà
[Am] Thằng Tàu lai nó [Em] nói tôi hay 
[F] Khóa tới nó xong là chị [C] đi lấy chồng 
[Dm] Tôi thấy như trời [G] đất cuồng quay 
[C] Giận một thời gian tôi [G] chẳng muốn sang nhà 
[Am] Thằng Tàu lai nó [Em] đến thăm tôi 
[F] Nó nói với tôi chị [C] đi mất rồi 
[Dm] Hai đứa đau chỉ [G] biết nhìn nhau 
[C] Ngày tháng [G] ấy là [Em] ngày tháng [Am] dấu yêu 
[F] Tình tôi như trẻ thơ không [G] biết ngày mai 
Và [C] rồi tối [G] tối một [Em] mình tôi [Am] nhớ thương 
[F] Tình yêu như con tim không [G] bóp mà đau.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thằng Tàu lai

Nhạc Hoa , Jimmii Nguyễn
[C] Thằng bạn mình mẹ người [G] Hoa bố nó ta 
[Am] Thằng tàu lai [Em] rất bô trai 
[F] Nhớ lúc đó hai thằng [C] chơi thân nhất vùng 
[Dm] Đi đâu cũng điệu [G] áo quần giống nhau.
[C] Và còn người chị người gì [G] đâu mà dễ thương 
[Am] Người thì cao [Em] dáng thanh cao 
[F] Nhớ lúc đó tôi thường [C] hay đến nhà 
[Dm] Tôi chỉ mong được [G] thấy chị thôi.
[C] Và từng ngày từng ngày [G] tôi cứ đến chơi nhà 
[Am] Thằng Tàu lai [Em] tôi ở đến mai 
[F] Có lúc cả ba cùng [C] chơi năm mười 
[Dm] Tôi chỉ mong được [G] thấy chị thôi 
[C] Ngày tháng [G] ấy là [Em] ngày tháng [Am] dấu yêu 
[F] Tình tôi như trẻ thơ không [G] biết ngày mai 
Và [C] rồi tối [G] tối một [Em] mình tôi [Am] nhớ thương 
[F] Tình yêu như con tim không [G] bóp mà đau
[C] Rồi một ngày một ngày [G] tôi đến chơi nhà
[Am] Thằng Tàu lai nó [Em] nói tôi hay 
[F] Khóa tới nó xong là chị [C] đi lấy chồng 
[Dm] Tôi thấy như trời [G] đất cuồng quay 
[C] Giận một thời gian tôi [G] chẳng muốn sang nhà 
[Am] Thằng Tàu lai nó [Em] đến thăm tôi 
[F] Nó nói với tôi chị [C] đi mất rồi 
[Dm] Hai đứa đau chỉ [G] biết nhìn nhau 
[C] Ngày tháng [G] ấy là [Em] ngày tháng [Am] dấu yêu 
[F] Tình tôi như trẻ thơ không [G] biết ngày mai 
Và [C] rồi tối [G] tối một [Em] mình tôi [Am] nhớ thương 
[F] Tình yêu như con tim không [G] bóp mà đau.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com