highlight chords
				                                                            
Các bạn có thể tham khảo cách chơi ở video này nhé: http://www.youtube.com/watch?v=KlGGMUES0Xw 
                                  
Trong video mình chơi Đô trưởng, để Capo 1 (đoạn sau có lên tone) 
 

                       
(Tone Khánh Linh: Rê trưởng (--> Capo2)) 
 

 

   [C]        [C]    
Tháng tư về, gió hát mùa hè 
  [Am]            [Em] [A7]
Có những chân trời xanh thế -> 
  [Dm]      [F]    
Mây xa vời, nắng xa vời 
  [Bb]        [G]   
Con sông xa lững lờ trôi 
 

   [C]           [C]      
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng 
  [Am]         [Em] [A7] 
Hát giấc mơ nào xa lắm -> 
  [Dm]       [F]     
Em mong chờ, mãi mong chờ 
  [Bb]        [C]   
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh 
 

[F] [Bb]       [F]         [C] 
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ 
       [Dm]       [Am] 
Quanh co lối mòn hoa dại nở 
  [D7]    [Gm]        [C] 
Chỉ mình em bên anh, bên anh 
[F] [Bb]           [F]         [C] 
Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ 
         [Dm]      [Am]  
Ta chia tay những ngày xuân để hát 
  [G]        
Một mùa hè, mùa hè 
 

    
(Lần 2) 
 

   [C]        [C]    
Tháng tư về, gió hát mùa hè 
  [Am]            [Em] [A7] 
Có những chân trời xanh thế -> 
  [Dm]      [F]    
Mây xa vời, nắng xa vời 
  [Bb]        [G]   
Con sông xa lững lờ trôi 
 

   [C]           [C]      
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng 
  [Am]         [Em] [A7] 
Hát giấc mơ nào xa lắm -> 
  [Dm]       [F]     
Em mong chờ, mãi mong chờ 
  [Bb]        [C]   
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh 
 

[F] [Bb]       [F]         [C] 
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ 
       [Dm]       [Am] 
Quanh co lối mòn hoa dại nở 
  [D7]    [Gm]        [C] 
Chỉ mình em bên anh, bên anh 
[F] [Bb]           [F]         [C] 
Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ 
         [Dm]      [Am]  
Ta chia tay những ngày xuân để hát 
 

 

 

          
(Lặp lại điệp khúc) 
[F] [Bb]       [F]         [C] 
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ 
       [Dm]       [Am] 
Quanh co lối mòn hoa dại nở 
  [D7]    [Gm]        [C] 
Chỉ mình em bên anh, bên anh 
[F] [Bb]           [F]         [C] 
Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ 
         [Dm]      [Am]  [C] 
Ta chia tay những ngày xuân để hát 
   [F]   
Tháng tư về 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tháng tư về

				                                                            
Các bạn có thể tham khảo cách chơi ở video này nhé: http://www.youtube.com/watch?v=KlGGMUES0Xw 
                                  
Trong video mình chơi Đô trưởng, để Capo 1 (đoạn sau có lên tone) 
 

                       
(Tone Khánh Linh: Rê trưởng (--> Capo2)) 
 

 

   [C]        [C]    
Tháng tư về, gió hát mùa hè 
  [Am]            [Em] [A7]
Có những chân trời xanh thế -> 
  [Dm]      [F]    
Mây xa vời, nắng xa vời 
  [Bb]        [G]   
Con sông xa lững lờ trôi 
 

   [C]           [C]      
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng 
  [Am]         [Em] [A7] 
Hát giấc mơ nào xa lắm -> 
  [Dm]       [F]     
Em mong chờ, mãi mong chờ 
  [Bb]        [C]   
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh 
 

[F] [Bb]       [F]         [C] 
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ 
       [Dm]       [Am] 
Quanh co lối mòn hoa dại nở 
  [D7]    [Gm]        [C] 
Chỉ mình em bên anh, bên anh 
[F] [Bb]           [F]         [C] 
Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ 
         [Dm]      [Am]  
Ta chia tay những ngày xuân để hát 
  [G]        
Một mùa hè, mùa hè 
 

    
(Lần 2) 
 

   [C]        [C]    
Tháng tư về, gió hát mùa hè 
  [Am]            [Em] [A7] 
Có những chân trời xanh thế -> 
  [Dm]      [F]    
Mây xa vời, nắng xa vời 
  [Bb]        [G]   
Con sông xa lững lờ trôi 
 

   [C]           [C]      
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng 
  [Am]         [Em] [A7] 
Hát giấc mơ nào xa lắm -> 
  [Dm]       [F]     
Em mong chờ, mãi mong chờ 
  [Bb]        [C]   
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh 
 

[F] [Bb]       [F]         [C] 
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ 
       [Dm]       [Am] 
Quanh co lối mòn hoa dại nở 
  [D7]    [Gm]        [C] 
Chỉ mình em bên anh, bên anh 
[F] [Bb]           [F]         [C] 
Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ 
         [Dm]      [Am]  
Ta chia tay những ngày xuân để hát 
 

 

 

          
(Lặp lại điệp khúc) 
[F] [Bb]       [F]         [C] 
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ 
       [Dm]       [Am] 
Quanh co lối mòn hoa dại nở 
  [D7]    [Gm]        [C] 
Chỉ mình em bên anh, bên anh 
[F] [Bb]           [F]         [C] 
Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ 
         [Dm]      [Am]  [C] 
Ta chia tay những ngày xuân để hát 
   [F]   
Tháng tư về 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com