1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành đô ơi giã biệt

Cuộn trang

Còn [C] đêm nay nữa mà [Dm] thôi mai cách biệt nhau [G] rồi [Dm] Cầm tay anh lần [Am] cuối tại [Dm] sao em chẳng [F] nói thương nhớ một lời [C] thôi [F] Cười lên cho [F] ấm phút chia phôi em [Dm] ơi chớ sầu bi, anh [G] đi nữa anh [C] về Một [Em] ngày hết não [Am] nề oán [Dm] sầu [G] Thành [Dm] đô mưa [G] nắng lại có [C] nhau. ĐK: Xa [F] xôi biết [G] rằng em nhớ [F] mong giữa kinh thành hoa [C] đèn Những [F] chiều buồn không tên bóng [Am] người mình mến [Dm] thương Bây [C] giờ người tiền [Dm] tuyến người hậu [G] phương. 2. Người [C] đi mong góp tài [Dm] trai tô thắm mộng cho [G] đời [Dm] Dù xa tôi vẫn [Am] nhớ chiều [Dm] vui trên hè [F] phố đôi bóng quyện đường [C] trăng [F] Ngày mai ai [F] nói đến tên anh em [Dm] ơi nói giùm anh anh [G] đi nữa anh [C] về Một [Em] ngày hết não [Am] nề oán [Dm] sầu [G] Ngàn [Dm] phương hoa [G] nở bừng sắc [C] hương.

Video hướng dẫn