highlight chords
Còn [C] đêm nay nữa mà [Dm] thôi mai cách biệt nhau [G] rồi [Dm]
Cầm tay anh lần [Am] cuối tại [Dm] sao em chẳng [F] nói thương nhớ một lời [C] thôi [F]
Cười lên cho [F] ấm phút chia phôi em [Dm] ơi chớ sầu bi, anh [G] đi nữa anh [C] về
Một [Em] ngày hết não [Am] nề oán [Dm] sầu [G]
Thành [Dm] đô mưa [G] nắng lại có [C] nhau.
ĐK:
Xa [F] xôi biết [G] rằng em nhớ [F] mong giữa kinh thành hoa [C] đèn
Những [F] chiều buồn không tên bóng [Am] người mình mến [Dm] thương
Bây [C] giờ người tiền [Dm] tuyến người hậu [G] phương.
2. Người [C] đi mong góp tài [Dm] trai tô thắm mộng cho [G] đời [Dm]
Dù xa tôi vẫn [Am] nhớ chiều [Dm] vui trên hè [F] phố đôi bóng quyện đường [C] trăng [F]
Ngày mai ai [F] nói đến tên anh em [Dm] ơi nói giùm anh anh [G] đi nữa anh [C] về
Một [Em] ngày hết não [Am] nề oán [Dm] sầu [G]
Ngàn [Dm] phương hoa [G] nở bừng sắc [C] hương.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành đô ơi giã biệt

Thúc Đăng
Còn [C] đêm nay nữa mà [Dm] thôi mai cách biệt nhau [G] rồi [Dm]
Cầm tay anh lần [Am] cuối tại [Dm] sao em chẳng [F] nói thương nhớ một lời [C] thôi [F]
Cười lên cho [F] ấm phút chia phôi em [Dm] ơi chớ sầu bi, anh [G] đi nữa anh [C] về
Một [Em] ngày hết não [Am] nề oán [Dm] sầu [G]
Thành [Dm] đô mưa [G] nắng lại có [C] nhau.
ĐK:
Xa [F] xôi biết [G] rằng em nhớ [F] mong giữa kinh thành hoa [C] đèn
Những [F] chiều buồn không tên bóng [Am] người mình mến [Dm] thương
Bây [C] giờ người tiền [Dm] tuyến người hậu [G] phương.
2. Người [C] đi mong góp tài [Dm] trai tô thắm mộng cho [G] đời [Dm]
Dù xa tôi vẫn [Am] nhớ chiều [Dm] vui trên hè [F] phố đôi bóng quyện đường [C] trăng [F]
Ngày mai ai [F] nói đến tên anh em [Dm] ơi nói giùm anh anh [G] đi nữa anh [C] về
Một [Em] ngày hết não [Am] nề oán [Dm] sầu [G]
Ngàn [Dm] phương hoa [G] nở bừng sắc [C] hương.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com