1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thanh niên hành khúc (La Marche des Étudiants)

Cuộn trang

Version 1: THANH NIÊN HÀNH KHÚC (1941) 1. Này sinh [F] viên ơi! Đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi! Đồng lòng cùng [Bb] đi, đi, [C] mở đường khai [F] lối Vì [G] non sông nước [C] xưa, truyền [F] muôn năm chớ [Am] quên Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam! Cùng [F] nhau ta kết đoàn! Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu ta Dù [F] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá Đường [Bb] mới kíp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó [F] can trường ĐK: Sinh viên [F] ơi! Ta quyết đi đến cùng! Sinh viên [Dm] ơi! Ta thề đem [F] hết lòng! Tiến lên đồng tiến! Vẻ [Dm] vang đời sống! Chớ [F] quên rằng [C] ta là giống Lạc [F] Hồng! 2. Này sinh viên [F] ơi! Dấu [C] xưa vết còn chưa [F] xoá! Hùng cường trời [Bb] Nam, ghi [C] trên bảng vàng bia [F] đá! Lùa [G] quân Chiêm nát [C] tan, thành [F] công Nam tiến luôn Bình [Gm] bao phen Tống [C] Nguyên, từng [F] ca câu khải hoàn Hồ [Dm] Tây tranh [F] phong oai son [Am] phấn Lừng [Dm] tiếng Sát [F] Thát Trần Quốc [Am] Tuấn Mài [Bb] kiếm cứu nước nhớ [Gm] người núi [C] Lam Trừ [Am] Thanh, Quang Trung giết [Gm] hằng bao đám Nòi [Bb] giống có khí phách từ xưa [Gm] chớ [C] quên Mong [F] đến ngày vẻ [C] vang, ta thắp hương [F] nguyền 3. Này sinh viên [F] ơi! Muốn [C] đi đến ngày tươi [F] sáng Hành trình còn [Bb] xa, chúng [C] ta phải cùng nhau [F] gắng! Ngày [G] xưa ai biết [C] đem tài [F] cao cho núi sông Ngày [Gm] nay ta cũng [C] đem lòng [F] son cho giống dòng Là [Dm] sinh viên [F] vun cây văn [Am] hoá Từ [Dm] trước sẵn có nhiều hoa [Am] lá Đời [Bb] mới kiến thiết đáp [Gm] lòng những [C] ai Hằng [Am] mong ta ra vững [Gm] cầm tay lái Bền [Bb] chí quyết cố gắng làm cho [Gm] khắp [C] nơi Vang [F] tiếng người nước [C] Nam cho đến muôn [F] đời! 4. Này thanh niên [F] ơi! Đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi Đồng lòng cùng [Bb] đi đi [C] đi mở đường khai [F] lối Vì [G] non sông nước [C] xưa truyền [F] muôn năm chớ quên Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam cùng [F] nhau ta kết đoàn Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu [C] ta Dầu [Am] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá Đường [Bb] mới kiếp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó can [F] trường -------------------- Version 2: TIẾNG GỌI THANH NIÊN (1945) 1. Này anh em [F] ơi tiến [C] lên đến ngày giải [F] phóng Đồng lòng cùng [Bb] nhau ra [C] đi sá gì thân [F] sống Cùng [G] nhau ta tuốt [C] gươm, cùng [F] nhau ta đứng [Am] lên Thù [Gm] kia chưa trả [C] xong thì [F] ta luôn cố bền Lầm [Dm] than bao [F] năm ta đau khổ biết [Am] mấy Vàng [Am] đá gấm vóc loài muông [Am] thú cướp lấy Loài [Bb] nó, chúng lấy máu [Gm] đào chúng [C] ta Làm [Am] ta gian nan cửa [Gm] nhà tan rã Bầu [Bb] máu nhắc tới nó càng thêm [Gm] nóng [C] sôi Ta [F] quyết thề phá [C] tan quân dã [F] man rồi ĐK 1: Vung gươm [F] lên ta quyết đi tới cùng Vung gươm [Dm] lên ta thề đem [F] hết lòng Tiến lên đồng tiến sá [Dm] chi đời sống Chớ [F] quên rằng [C] ta là giống Lạc [F] Hồng 2. Này sinh [F] viên ơi đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi Đồng lòng cùng [Bb] đi đi [C] đi mở đường khai [F] lối Kìa [G] non sông nước [C] xưa, truyền [F] muôn năm chớ quên Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam cùng [F] nhau ta kết đoàn Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu ta Dù [F] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá Đường [Bb] mới kíp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó [F] can trường ĐK 2: Sinh viên [F] ơi mau tiến lên dưới cờ Anh em [Dm] ơi quật cường nay [F] đến giờ Tiến lên cùng tiến gió [Dm] tung nguồn sống Cháy [F] trong lòng [C] ta ngàn mớ lửa [F] hồng 3. Này anh em [F] ơi tiến [C] lên đến ngày giải [F] phóng Đồng lòng cùng [Bb] nhau ra [C] đi sá gì thân [F] sống Nhìn [G] non sông nát [C] tan thù [F] nung tâm chí cao Nhìn [Gm] muôn dân khóc [C] than, hờn [F] sôi trong máu đào Liều [Dm] thân xông [F] pha ta tranh [Am] đấu Cờ [Dm] nghĩa phấp phới vàng pha [Am] máu Cùng [Bb] tiến quét hết những [Gm] loài dã [C] man Hầu [Am] đem quê hương thoát [Gm] vòng u ám Thề [Bb] quyết lấy máu nóng mà rửa [Gm] oán [C] chung Muôn [F] thuở vì núi [C] sông nêu tiếng anh [F] hùng ĐK 3: Anh em [F] ơi mau tiến lên dưới cờ Sinh viên [Dm] ơi quật cường nay [F] đến giờ Tiến lên cùng tiến gió [Dm] tung nguồn sống Cháy [F] trong lòng [C] ta ngàn mớ lửa [F] hồng ------------------- French version (1939) Étudi-[F] ants! Du [C] sol l'appel te-[F] nace Pressant et [Bb] fort, re-[C] tentit dans l'es-[F] pace Des [G] côtes d'An-[C] nam aux [F] ruines d'Angkor, À [Gm] travers les [C] monts, du [F] sud jusqu'au nord, Une [Dm] voix mon-[F] te ra-[Am] vie Ser-[Dm] vir la chère Pa-[Am] trie! Tou-[Bb] jours sans reproche [Gm] et sans peur Pour [F] rendre l'avenir [Gm] meilleur. La [Bb] joie, la ferveur, la jeu-[Gm] nes-[C] se Sont [F] pleines de [C] fermes pro-[F] messes Te ser-[F] vir, chère Indochine Avec [Dm] cœur et dis-[F] cipline C'est notre but, c'est [Dm] notre loi Et [F] rien n'é-[C] branle notre [F] foi!

Video hướng dẫn