1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thanh niên làm theo lời Bác

Cuộn trang

1. Kết liên [G] lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên Giơ nắm tay [C] thề gìn giữ hoà [G] bình độc lập tự [D7] do 2. Kết liên [G] lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước Đánh tan quân [C] thù xây đắp cuộc [D7] đời hạnh phúc ấm [G] no ĐK: Đi lên thanh [C] niên chớ ngại ngần [G] chi Đi lên thanh [D7] niên làm theo lờii [G] bác “Không có việc gì [Em] khó, chỉ [C] sợ lòng không [G] bền Đào [Em] núi và lấp [Bm] biển, quyết [D7] chí ắt làm [G] nên"

Video hướng dẫn