highlight chords
				             

     [Fm]     [Bbm]      [Cm]       [Fm]  
Thành phố Hồ Chí Minh tôii yêu thiết tha trong tim mình 
    [C#]    [D#]     [Bbm]     [Fm] 
Rạng rỡ đường đấu tranh tung bay cờ tháng tám 
      [Fm]     [Bbm]   [C#]    [D#]    [Fm]  
Dập tắt lửa chiến tranh mùa xuân sang trên bến nhà Rồng 
    [C#]    [D#]     [Bbm]     [Fm]  
Rạng rỡ đường đấu tranh tung bay cờ tháng tám 
      [Fm]     [Bbm]   [C#]    [D#]   [F]  
Dập tắt lửa chiến tranh mùa xuân sang trên bến nhà Rồng 
 

       [Fm]    [Bbm]      [Cm]      [Fm] 
Thành phố Hồ Chí Minh tôi luôn khắc ghi trong tim mình 
     [C#]     [D#]   [Bbm]    [Fm]  
Một tiếng còi tiễn đưa bôn ba đường cứu nước 
      [Fm]    [Bbm]   [C#]   [D#]    [Fm]  
Làm rỡ rạng núi sông người ra đi trên bến nhà Rồng 
     [C#]     [D#]   [Bbm]    [Fm]  
Một tiếng còi tiễn đưa bôn ba đường cứu nước 
      [Fm]    [Bbm]     [C#]   [D#]  [Fm]  
Làm rỡ rạng núi sông người ra đi trên bến nhà Rồng 
 

     [Fm]    [Bbm]      [Cm]        [Fm]   
Thành phố ngàn mến thương tôi yêu thiết tha bao con đường 
     [C#]    [D#]   [Bbm]      [Fm]  
Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống 
                          
Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đợi chờ 
                        
Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống 
                          
Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đợi chờ 
 

                            
Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu thiết tha bao công trình 
                    
Từ cánh đồng lúa xanh cho tôi đời no ấm 
                           
Từ phố phường mến thân đời vui lên theo tiếng còi tầm 
                       
Thành phố Hồ Chí Minh cho tôi niềm kiêu hãnh 
                             
Thành phố Hồ Chí Minh người cho tôi tiếng hát và niềm tin 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành Phố Của Tôi - Nguyễn Phi Hùng

				             

     [Fm]     [Bbm]      [Cm]       [Fm]  
Thành phố Hồ Chí Minh tôii yêu thiết tha trong tim mình 
    [C#]    [D#]     [Bbm]     [Fm] 
Rạng rỡ đường đấu tranh tung bay cờ tháng tám 
      [Fm]     [Bbm]   [C#]    [D#]    [Fm]  
Dập tắt lửa chiến tranh mùa xuân sang trên bến nhà Rồng 
    [C#]    [D#]     [Bbm]     [Fm]  
Rạng rỡ đường đấu tranh tung bay cờ tháng tám 
      [Fm]     [Bbm]   [C#]    [D#]   [F]  
Dập tắt lửa chiến tranh mùa xuân sang trên bến nhà Rồng 
 

       [Fm]    [Bbm]      [Cm]      [Fm] 
Thành phố Hồ Chí Minh tôi luôn khắc ghi trong tim mình 
     [C#]     [D#]   [Bbm]    [Fm]  
Một tiếng còi tiễn đưa bôn ba đường cứu nước 
      [Fm]    [Bbm]   [C#]   [D#]    [Fm]  
Làm rỡ rạng núi sông người ra đi trên bến nhà Rồng 
     [C#]     [D#]   [Bbm]    [Fm]  
Một tiếng còi tiễn đưa bôn ba đường cứu nước 
      [Fm]    [Bbm]     [C#]   [D#]  [Fm]  
Làm rỡ rạng núi sông người ra đi trên bến nhà Rồng 
 

     [Fm]    [Bbm]      [Cm]        [Fm]   
Thành phố ngàn mến thương tôi yêu thiết tha bao con đường 
     [C#]    [D#]   [Bbm]      [Fm]  
Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống 
                          
Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đợi chờ 
                        
Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống 
                          
Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đợi chờ 
 

                            
Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu thiết tha bao công trình 
                    
Từ cánh đồng lúa xanh cho tôi đời no ấm 
                           
Từ phố phường mến thân đời vui lên theo tiếng còi tầm 
                       
Thành phố Hồ Chí Minh cho tôi niềm kiêu hãnh 
                             
Thành phố Hồ Chí Minh người cho tôi tiếng hát và niềm tin 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com