1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành Phố Của Tôi - Nguyễn Phi Hùng

Cuộn trang

[Fm] [Bbm] [Cm] [Fm] Thành phố Hồ Chí Minh tôii yêu thiết tha trong tim mình [C#] [D#] [Bbm] [Fm] Rạng rỡ đường đấu tranh tung bay cờ tháng tám [Fm] [Bbm] [C#] [D#] [Fm] Dập tắt lửa chiến tranh mùa xuân sang trên bến nhà Rồng [C#] [D#] [Bbm] [Fm] Rạng rỡ đường đấu tranh tung bay cờ tháng tám [Fm] [Bbm] [C#] [D#] [F] Dập tắt lửa chiến tranh mùa xuân sang trên bến nhà Rồng [Fm] [Bbm] [Cm] [Fm] Thành phố Hồ Chí Minh tôi luôn khắc ghi trong tim mình [C#] [D#] [Bbm] [Fm] Một tiếng còi tiễn đưa bôn ba đường cứu nước [Fm] [Bbm] [C#] [D#] [Fm] Làm rỡ rạng núi sông người ra đi trên bến nhà Rồng [C#] [D#] [Bbm] [Fm] Một tiếng còi tiễn đưa bôn ba đường cứu nước [Fm] [Bbm] [C#] [D#] [Fm] Làm rỡ rạng núi sông người ra đi trên bến nhà Rồng [Fm] [Bbm] [Cm] [Fm] Thành phố ngàn mến thương tôi yêu thiết tha bao con đường [C#] [D#] [Bbm] [Fm] Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đợi chờ Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đợi chờ Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu thiết tha bao công trình Từ cánh đồng lúa xanh cho tôi đời no ấm Từ phố phường mến thân đời vui lên theo tiếng còi tầm Thành phố Hồ Chí Minh cho tôi niềm kiêu hãnh Thành phố Hồ Chí Minh người cho tôi tiếng hát và niềm tin

Video hướng dẫn