1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành phố của tôi

Cuộn trang

1. Thành [Dm] phố Hồ Chí [Gm] Minh Tôi [A7] yêu thiết tha trong tim [Dm] mình Rạng [Bb] rỡ đường đấu [C] tranh Tung [Gm] bay cờ tháng [Dm] tám Dập tắt lửa chiến [Gm] tranh Mùa xuân [Bb] sang trên [A7] bến Nhà [Dm] Rồng 2. Thành [Dm] phố Hồ Chí [Gm] Minh Tôi [A7] luôn khắc ghi trong tim [Dm] mình Một [Bb] tiếng còi tiễn [C] đưa Bôn [Gm] ba đường cứu [Dm] nước Rạng rỡ rạng núi [Gm] sông Người ra [Bb] đi trên [A7] bến Nhà [Dm] Rồng 3. Thành [Dm] phố ngàn mến [Gm] thương Tôi [A7] yêu thiết tha bao con [Dm] đường Đường [Bb] phố dài chiến [C] công Cho [Gm] tôi niềm vui [Dm] sống Đường phố rộng ước [Gm] mơ Để tương [Bb] lai non [A7] nước đợi [Dm] chờ 4. Thành [Dm] phố Hồ Chí [Gm] Minh Tôi [A7] yêu thiết tha bao công [Dm] trình Từ [Bb] cánh đồng lúa [C] xanh Cho [Gm] tôi đời no [Dm] ấm Từ phố phường mến [Gm] thân Đời vui [Bb] lên theo [A7] tiếng còi [Dm] tầm * Thành [Dm] phố Hồ Chí [C] Minh Cho [Gm] tôi niềm kiêu [Dm] hãnh Thành phố Hồ Chí [Gm] Minh Người cho [Bb] tôi tiếng [A7] hát... và niềm [Dm] tin

Video hướng dẫn