1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành phố mùa xuân

Cuộn trang

Sài Gòn mùa [Em] xuân còn [Am] thoáng lá vàng [B7] bay Có mùa thu [Em] nào đang [Am] ở lại Mặt đường bình [F] yên nằm [Em] ngoan như con [F] suối Kết hoa vàng [B7] cho lộng lẫy [Em] đời. Ngọn [Em] gió rung cành khi [B7] chiều chưa hết [G] nắng Đường [Am] phố em [D] về tóc cùng hoa quyến [Am] luyến Chồi [C] lá khoe mầm cho [Am] đời biết [B7] tên Mùa [E] xuân thay [C#m] lá mùa [F#m] đông [B] Để [E] cho chim [C#m] hót chuyện [E] tình [B] Sài Gòn mùa [Em] xuân về [Am] dưới những hàng [B7] cây Có nhiều tiếng [Em] cười như [Am] trẻ lại Ngày vội vàng [F] lên bình [Em] minh thay đêm [F] tối Nắng phai từ [B7] lâu chiều vẫn [Em] dài.

Video hướng dẫn