highlight chords
Thành phố sương [Bm] mù, mưa mùa chớm [D] thu 
Trời [G] mây xanh nhạt [Bm] màu, ôi buồn [D] sao 
Tôi hay lang [G] thang đường phố [Em] nhỏ quán đìu [Bm] hiu 
Một mình đêm đêm tìm [G] về 
Một người bỏ quên thành [F#7] phố.
Từ thuở xa [Bm] người, mấy mùa lá [D] rơi 
Người [G] đi xa thật [Bm] rồi, xa tầm [D] với 
Nên đêm thâu [G] đêm nằm nhắc [Em] chuyện cũ ngày [Bm] xưa 
Để nghe cay tìm [F#7] mắt 
Để nhớ thương nghẹn [Bm] ngào.
Mây vẫn bay trên vùng thương [A] nhớ 
Mưa vẫn [G] rơi trên thành phố quạnh [D] hiu 
Em ra [G] đi thành phố xa đất [F#] lạ 
Quên một [F#7] người, quên cả lối trăng [Bm] sao.
Rồi có đêm [Bm] nào, mưa về nhớ [D] nhau 
Đọc [G] thư xanh ngày [Bm] nào thêm buồn [D] đau 
Đêm nay qua [G] con đường xưa [Em] lạnh buốt bờ [Bm] vai 
Đường khuya ta một [F#7] bóng 
Giữa thành phố sương [Bm] mù.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành phố sương mù

Huỳnh Anh
Thành phố sương [Bm] mù, mưa mùa chớm [D] thu 
Trời [G] mây xanh nhạt [Bm] màu, ôi buồn [D] sao 
Tôi hay lang [G] thang đường phố [Em] nhỏ quán đìu [Bm] hiu 
Một mình đêm đêm tìm [G] về 
Một người bỏ quên thành [F#7] phố.
Từ thuở xa [Bm] người, mấy mùa lá [D] rơi 
Người [G] đi xa thật [Bm] rồi, xa tầm [D] với 
Nên đêm thâu [G] đêm nằm nhắc [Em] chuyện cũ ngày [Bm] xưa 
Để nghe cay tìm [F#7] mắt 
Để nhớ thương nghẹn [Bm] ngào.
Mây vẫn bay trên vùng thương [A] nhớ 
Mưa vẫn [G] rơi trên thành phố quạnh [D] hiu 
Em ra [G] đi thành phố xa đất [F#] lạ 
Quên một [F#7] người, quên cả lối trăng [Bm] sao.
Rồi có đêm [Bm] nào, mưa về nhớ [D] nhau 
Đọc [G] thư xanh ngày [Bm] nào thêm buồn [D] đau 
Đêm nay qua [G] con đường xưa [Em] lạnh buốt bờ [Bm] vai 
Đường khuya ta một [F#7] bóng 
Giữa thành phố sương [Bm] mù.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com