Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành phố trẻ

Cuộn trang

[Dm] Em đi đâu [Gm] về, mà tóc đầy [Dm] me Em ngồi em [Am] chải, nghĩ gi vui [C] thế, mà cười một [Dm] mình La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2) Anh đi đâu [Gm] về, dầu máy đầy [Dm] tay Lưng trần gió [Am] bể, nghĩ gì vui [C] thế, nhìn người vợ [Dm] hiền La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2) Thành phố [C] tôi (mang tình yêu) rất [Dm] trẻ ( như mùa xuân) Bạn hãy [C] nghe (vang lời ca) họ [Am] hát về [Gm] mình Bằng trái [C] tim (mang tình yêu) rất [Dm] trẻ (như mùa xuân), Bằng khát [C] khao bỏng [A] cháy La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2) Đêm khuya tiếng [Gm] đàn, xao xuyến hàng [Dm] me Có người lính [Am] trẻ, nhớ người bạn [C] gái, ngồi đàn một [Dm] mình Tình tình [Dm] tình tinh tình [Gm] trang tính tính tinh tình [Bb] tang tính tính tinh tình [Dm] trang (X2) Đi trong tiếng [Gm] đàn thành phố tình [Dm] ca Thấy mình bỗng [Am] trẻ, ôm đàn tôi [C] hát, hoà cùng bạn [Dm] bè Tình tình [Dm] tình tinh tình [Gm] trang tính tính tinh tình [Bb] tang tính tính tinh tình [Dm] trang (X2)