Thành phố trẻ

≣≣
[Dm] Em đi đâu [Gm] về, mà tóc đầy [Dm] me
Em ngồi em [Am] chải, nghĩ gi vui [C] thế, mà cười một [Dm] mình
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Anh đi đâu [Gm] về, dầu máy đầy [Dm] tay
Lưng trần gió [Am] bể, nghĩ gì vui [C] thế, nhìn người vợ [Dm] hiền
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Thành phố [C] tôi (mang tình yêu) rất [Dm] trẻ ( như mùa xuân)
Bạn hãy [C] nghe (vang lời ca) họ [Am] hát về [Gm] mình
Bằng trái [C] tim (mang tình yêu) rất [Dm] trẻ (như mùa xuân),
Bằng khát [C] khao bỏng [A] cháy
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Đêm khuya tiếng [Gm] đàn, xao xuyến hàng [Dm] me
Có người lính [Am] trẻ, nhớ người bạn [C] gái, ngồi đàn một [Dm] mình
Tình tình [Dm] tình tinh tình [Gm] trang tính tính tinh tình [Bb] tang
tính tính tinh tình [Dm] trang (X2)
Đi trong tiếng [Gm] đàn thành phố tình [Dm] ca
Thấy mình bỗng [Am] trẻ, ôm đàn tôi [C] hát, hoà cùng bạn [Dm]
Tình tình [Dm] tình tinh tình [Gm] trang tính tính tinh tình [Bb] tang
tính tính tinh tình [Dm] trang (X2)
Danh sách hợp âm (Click để tắt)