highlight chords
[Dm] Em đi đâu [Gm] về, mà tóc đầy [Dm] me 
Em ngồi em [Am] chải, nghĩ gi vui [C] thế, mà cười một [Dm] mình 
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Anh đi đâu [Gm] về, dầu máy đầy [Dm] tay 
Lưng trần gió [Am] bể, nghĩ gì vui [C] thế, nhìn người vợ [Dm] hiền 
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Thành phố [C] tôi (mang tình yêu) rất [Dm] trẻ ( như mùa xuân) 
Bạn hãy [C] nghe (vang lời ca) họ [Am] hát về [Gm] mình 
Bằng trái [C] tim (mang tình yêu) rất [Dm] trẻ (như mùa xuân), 
Bằng khát [C] khao bỏng [A] cháy
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Đêm khuya tiếng [Gm] đàn, xao xuyến hàng [Dm] me 
Có người lính [Am] trẻ, nhớ người bạn [C] gái, ngồi đàn một [Dm] mình 
Tình tình [Dm] tình tinh tình [Gm] trang tính tính tinh tình [Bb] tang 
tính tính tinh tình [Dm] trang (X2)
Đi trong tiếng [Gm] đàn thành phố tình [Dm] ca 
Thấy mình bỗng [Am] trẻ, ôm đàn tôi [C] hát, hoà cùng bạn [Dm] bè
Tình tình [Dm] tình tinh tình [Gm] trang tính tính tinh tình [Bb] tang 
tính tính tinh tình [Dm] trang (X2)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thành phố trẻ

Trần Tiến
[Dm] Em đi đâu [Gm] về, mà tóc đầy [Dm] me 
Em ngồi em [Am] chải, nghĩ gi vui [C] thế, mà cười một [Dm] mình 
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Anh đi đâu [Gm] về, dầu máy đầy [Dm] tay 
Lưng trần gió [Am] bể, nghĩ gì vui [C] thế, nhìn người vợ [Dm] hiền 
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Thành phố [C] tôi (mang tình yêu) rất [Dm] trẻ ( như mùa xuân) 
Bạn hãy [C] nghe (vang lời ca) họ [Am] hát về [Gm] mình 
Bằng trái [C] tim (mang tình yêu) rất [Dm] trẻ (như mùa xuân), 
Bằng khát [C] khao bỏng [A] cháy
La la [Dm] lá lá la là [Gm] la lá lá la là [Bb] la lá lá la là [Dm] la (X2)
Đêm khuya tiếng [Gm] đàn, xao xuyến hàng [Dm] me 
Có người lính [Am] trẻ, nhớ người bạn [C] gái, ngồi đàn một [Dm] mình 
Tình tình [Dm] tình tinh tình [Gm] trang tính tính tinh tình [Bb] tang 
tính tính tinh tình [Dm] trang (X2)
Đi trong tiếng [Gm] đàn thành phố tình [Dm] ca 
Thấy mình bỗng [Am] trẻ, ôm đàn tôi [C] hát, hoà cùng bạn [Dm] bè
Tình tình [Dm] tình tinh tình [Gm] trang tính tính tinh tình [Bb] tang 
tính tính tinh tình [Dm] trang (X2)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com