1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thập giá đơn côi (Saxophone)

ndhoang
Nguồn: thanhcavietnam.net