1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thập Giá Đức Kitô

Lm. Thành Tâm

Nguồn: thanhcavietnam.net