1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thập giá ngất cao

Lm. Hoàng Kim
Nguồn: thanhcavietnam.net