1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thập giá

Cuộn trang

1. Nhìn lên thập [Dm] giá chiêm [A7] ngắm Chúa chịu [Dm] treo [A7] Con yêu rất [Bb] nhiều thập [Gm] giá Chúa tình [A7] yêu Đưa vai gánh [Dm] lấy muôn đắng [C] cay tủi [Dm] nhục [F] Dang tay lãnh [Bb] hết muôn lỗi tội trần [A7] gian. Nhìn lại thập [Dm] giá của [A7] chính đời [Dm] con [A7] Con không yêu [Bb] nổi thập [Gm] giá của [A7] con Bao phen thoái [Dm] thác chối [F] từ trốn [A7] chạy Dù con vẫn [Gm] biết thập giá là đường [C] tình đưa [A7] con đến phước [Dm] hạnh. ĐK: Thập [D7] giá tình [Gm] yêu, mời [C] con vượt [F] qua Khổ đau là cơ [C] hội cho con đến gần [Bb] Chúa [A7] hơn Thập [D7] giá tình [Gm] yêu, là chìa [C] khóa nhiệm [F] màu Để con [A7] mở cánh cửa tới thiên [Dm] đường. 2. Nhìn lên thập [Dm] giá là [A7] giá cứu chuộc [Dm] con [A7] Con xác tín [Bb] nhiều tình [Gm] Chúa mãi thương [A7] con Dù rằng có [Dm] lúc con ngã [C] sa phạm [Dm] tội [F] Dù rằng có [Bb] lúc con phản bội tình [A7] yêu Nguyện tình [Dm] thập giá dìu [A7] bước đời [Dm] con [A7] Chung kiên một [Bb] lòng theo [Gm] Chúa từ [A7] đây Xin đưa con [Dm] đến cuối đường [F] tình nhé [A7] Ngài Con đã xác [Gm] tín thập giá là đường [C] tình đưa [A7] con tới nước [Dm] trời.

Video hướng dẫn