1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tháp nắng

Cuộn trang

Biết [C] mấy trăm năm rồi tháp nắng Biển bên [Am] kia, và cát trắng bên [G] này Biết [C] mấy, vạn đời rồi tháp đứng Trên đồi [Dm] hoang, như dấu lặng chơi [G] vơi Tháp [C] hoang, trên đồi [F] hoang Không một bụi cây không một làn [Dm] mây chỉ một loài [G] hoa Tháp vẫn [C] đó, thì thầm với gió Hương hoa [Dm] bay, lòng ta đắm [G] say Tháp [C] hoang, trên đồi [F] hoang Gió về cùng mây nắng về cùng [Dm] hoa xao động lòng [G] ta Ngàn năm tháp [C] nắng [G] Po Klongi [C] rai Tiếng [C] ca, cháy hồn [F] ta Có một loài hoa thơm từ ngàn [Dm] xưa trên ngọn đồi [G] hoang Nở trong nắng [C] mới hoa Cham-[G] pa a [C] a

Video hướng dẫn