1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thắp sáng trong con

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Nguồn: thanhcavietnam.net