1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thầy cô cho em mùa xuân

Cuộn trang

Một bông [C] hồng em dành tặng cô Một bài [F] ca hát riêng tặng [C] thầy Những món [Am] quà bé nhỏ đơn [Dm] sơ Nhưng chứa [G] chan niềm kính yêu vô [C] bờ Như dòng suối ra [F] sông Như sông ra biển [C] rộng Trong sách [Am] hồng ước [Dm] mơ Em lớn [G] lên từng [C] ngày Vì hạnh phúc tương [F] lai Ánh đèn [G] khuya vẫn miệt [C] mài Bên mái [Am] trường mến [Dm] thương Thầy [G] cô cho em mùa [C] xuân

Video hướng dẫn