1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thầy ơi giúp sức cho con

Hà Xuân Huy

Nguồn: thanhcavietnam.net