1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thầy ơi giúp sức con

Hà Xuân Huy
Nguồn: thanhcavietnam.net