1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thay tình như thay áo

Cuộn trang

1. Chuyện nghèo [Am] giàu tôi đã thuộc làu [F] làu Tôi [G] thuộc là tại [C] sao, là vì tôi biết [Dm] đau Biết xót xa nghẹn [F] ngào thuộc từ khi biết [Em] yêu đắng cay và lệ [G] trào Tình [Em] yêu như thay [Dm] áo như [G] chuyện đời trăng [E7] sao. 2. Đâu phải tôi học [Am] đòi theo bạn bè nhưng thói [C] quen Mê khói thuốc say [F] hương đời cà [A7] phê tí tách [Dm] rơi Bạn bè còn thương [F] tôi còn gọi mời đến [C] tôi Đời [G] nghèo chung cảnh [E7] ngộ mới thấy đâu chuyện [Am] đời. ĐK: [Am] Ôi ôi thế gian [F] cười [G] Hay thế gian [C] sầu cớ [G] sao tôi lòng [E7] đau [Am] Em em nói yêu [Dm] tôi yêu mãi không [G] thôi Yêu hết con [Dm] tim mà [F] giờ tôi lẻ [E7] loi [Am] Ôi ôi thế gian [F] sầu [G] Hay thế gian [C] cười cớ [G] sao tôi nghẹn [E7] đắng [Am] Em nhung gấm cao [Dm] vời vui sống bên [G] người Có lẽ không [E7] còn nhớ thương gì [Am] tôi.

Video hướng dẫn