highlight chords
Intro: [G] [D] [C] [G]
[G]A day that takes [D]eternity
Or a [Em]year that seems to [A]fly
It [G]feels as if the [D]past has stopped
The [Em]future passed [Dsus4]by
If [C]I could turn back [G]yesterday
If [Dm]I could make you [A]mine
Would have [G]said the [C]things I [D]couldnt [G]say
If [Em]I could turn back [Dm]time
But I [Em]know things [D]now that I [Dsus4]never though I'd [A]see
I could have [G]been the [E]one you wanted me to [D]be
Chorus
Take me [D]back through the time that`s [G]over
Take me [D]back to [E]days gone [G]by
Wish that [D]I could take you [G]back and feel you [E]standing by my [G]side
Make me [E]more than just a [G]memory
Someone [E]that you [G]cant ig [C]nore
Take me [Em]back to when you [Dm]loved me yester [Am]day
[D]To the day be [E]fore
Tương tự đoạn 1
I wonder where we could have been
if we had read beetween the lines
I should have done things differently
We should have seen the signs
If time with you were standing still
But years could pass us by
i could have said the things I meant to say
I'd never need to try
But I know things now that I never though I would
I could have been the man you though you understood
Chorus
Take me back through the time that's over
Take me back to days gone by
Wish that I could take you back and feel you standing by my side
Make me more than just a memory
Someone that you cant ignore
Take me back to when you loved me yesterday
To the day [G]before <-(chỉ khác đoạn chorus trước ở đây)
Through the [D]pleasure and the [Em]pain
If I'd [G]had the chance
You [D]know that I would [G]do it all [A]again
Chorus
Take me back through the time that`s over
Take me back to days gone by
Wish that I could take you back and feel you standing by my side
Make me more than just a memory
Someone that you cant ignore
Take me back to when you loved me yesterday
To the day before
Hợp âm của mình chưa chính xác lắm vì nó theo cảm tính của mình thôi :p
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The Day Before

N/A
Intro: [G] [D] [C] [G]
[G]A day that takes [D]eternity
Or a [Em]year that seems to [A]fly
It [G]feels as if the [D]past has stopped
The [Em]future passed [Dsus4]by
If [C]I could turn back [G]yesterday
If [Dm]I could make you [A]mine
Would have [G]said the [C]things I [D]couldnt [G]say
If [Em]I could turn back [Dm]time
But I [Em]know things [D]now that I [Dsus4]never though I'd [A]see
I could have [G]been the [E]one you wanted me to [D]be
Chorus
Take me [D]back through the time that`s [G]over
Take me [D]back to [E]days gone [G]by
Wish that [D]I could take you [G]back and feel you [E]standing by my [G]side
Make me [E]more than just a [G]memory
Someone [E]that you [G]cant ig [C]nore
Take me [Em]back to when you [Dm]loved me yester [Am]day
[D]To the day be [E]fore
Tương tự đoạn 1
I wonder where we could have been
if we had read beetween the lines
I should have done things differently
We should have seen the signs
If time with you were standing still
But years could pass us by
i could have said the things I meant to say
I'd never need to try
But I know things now that I never though I would
I could have been the man you though you understood
Chorus
Take me back through the time that's over
Take me back to days gone by
Wish that I could take you back and feel you standing by my side
Make me more than just a memory
Someone that you cant ignore
Take me back to when you loved me yesterday
To the day [G]before <-(chỉ khác đoạn chorus trước ở đây)
Through the [D]pleasure and the [Em]pain
If I'd [G]had the chance
You [D]know that I would [G]do it all [A]again
Chorus
Take me back through the time that`s over
Take me back to days gone by
Wish that I could take you back and feel you standing by my side
Make me more than just a memory
Someone that you cant ignore
Take me back to when you loved me yesterday
To the day before
Hợp âm của mình chưa chính xác lắm vì nó theo cảm tính của mình thôi :p

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com