highlight chords
Intro: [G] [D] [C] [D] 
[G]A day that takes [D]eternity 
Or a [Em]year that seems to [C]fly 
It [G]feels as if the [D]past has stopped 
The [Em]future passed [Dsus4]by 
If [C]I could turn back [G]yesterday 
If [D]I could make you [G]mine 
Would have [C]said the [D]things I couldnt [G]say 
If [Em]I could turn back [Dsus4]time 
But I [Em]know things [D]now that I [Dsus4]never though I'd [Am]see 
I could have [G]been the [Em]one you wanted me to [D]be 
Chorus 
Take me [G]back through the time that`s [D]over 
Take me [C]back to [E]days gone [D]by 
Wish that [G]I could take you [D]back and feel you [C]standing by my [D]side 
Make me [Em]more than just a [D]memory 
Someone [C]that you [D]cant ig [Em]nore 
Take me [C]back to when you [G]loved me yester [Am]day 
[D]To the day be [E]fore 
Tương tự đoạn 1 
I wonder where we could have been 
if we had read beetween the lines 
I should have done things differently 
We should have seen the signs 
If time with you were standing still 
But years could pass us by 
i could have said the things I meant to say 
I'd never need to try 
But I know things now that I never though I would 
I could have been the man you though you understood 
Chorus 
Take me back through the time that's over 
Take me back to days gone by 
Wish that I could take you back and feel you standing by my side 
Make me more than just a memory 
Someone that you cant ignore 
Take me back to when you loved me yesterday 
To the day [G]before <-(chỉ khác đoạn chorus trước ở đây) 
Through the [D]pleasure and the [Em]pain 
If I'd [G]had the chance 
You [D]know that I would [G]do it all [A]again 
Chorus 
Take me back through the time that`s over 
Take me back to days gone by 
Wish that I could take you back and feel you standing by my side 
Make me more than just a memory 
Someone that you cant ignore 
Take me back to when you loved me yesterday 
To the day before 
Hợp âm của mình chưa chính xác lắm vì nó theo cảm tính của mình thôi :p
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The Day Before

North
Intro: [G] [D] [C] [D] 
[G]A day that takes [D]eternity 
Or a [Em]year that seems to [C]fly 
It [G]feels as if the [D]past has stopped 
The [Em]future passed [Dsus4]by 
If [C]I could turn back [G]yesterday 
If [D]I could make you [G]mine 
Would have [C]said the [D]things I couldnt [G]say 
If [Em]I could turn back [Dsus4]time 
But I [Em]know things [D]now that I [Dsus4]never though I'd [Am]see 
I could have [G]been the [Em]one you wanted me to [D]be 
Chorus 
Take me [G]back through the time that`s [D]over 
Take me [C]back to [E]days gone [D]by 
Wish that [G]I could take you [D]back and feel you [C]standing by my [D]side 
Make me [Em]more than just a [D]memory 
Someone [C]that you [D]cant ig [Em]nore 
Take me [C]back to when you [G]loved me yester [Am]day 
[D]To the day be [E]fore 
Tương tự đoạn 1 
I wonder where we could have been 
if we had read beetween the lines 
I should have done things differently 
We should have seen the signs 
If time with you were standing still 
But years could pass us by 
i could have said the things I meant to say 
I'd never need to try 
But I know things now that I never though I would 
I could have been the man you though you understood 
Chorus 
Take me back through the time that's over 
Take me back to days gone by 
Wish that I could take you back and feel you standing by my side 
Make me more than just a memory 
Someone that you cant ignore 
Take me back to when you loved me yesterday 
To the day [G]before <-(chỉ khác đoạn chorus trước ở đây) 
Through the [D]pleasure and the [Em]pain 
If I'd [G]had the chance 
You [D]know that I would [G]do it all [A]again 
Chorus 
Take me back through the time that`s over 
Take me back to days gone by 
Wish that I could take you back and feel you standing by my side 
Make me more than just a memory 
Someone that you cant ignore 
Take me back to when you loved me yesterday 
To the day before 
Hợp âm của mình chưa chính xác lắm vì nó theo cảm tính của mình thôi :p

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com