highlight chords
				             [Bm]             [G]   
T hế đó em, đời đâu nào phải g iấc mơ 
        [A]               [Bm] 
Cớ sao lại quá thơ ngây, lạc chân vào nỗi đoạ đày 
        [A]                  [Bm]  
Để bao năm thá ng xuân xanh trôi theo lời hứa rêu p hong 
         [A]               [Bm]   
Người ta nay đã q uên em, sao em còn đứng đó trôn g mong. 
 

 [Bm]               [G]   
Thế đó em, tình yêu là giấc chi êm bao 
           [A]               [Bm]  
Phút giây bừng sáng t hăng hoa, một đêm vội vã mà dạ i khờ 
        [A]              [Bm]
Để em thức giấc cô đơn, bơ vơ nhìn giấc mơ q ua 
         [A]                 [Bm] 
Người ta đã mãi mãi ra đi, mang theo trọn trái tim em. 
 

 [D]            [E]               [Bm]   
N ước mắt có làm nỗi đau n guôi ngoai thì xin hãy khóc thậ t lòng 
 [D]           [E]      
H ãy khóc để rồi cố quên nỗi đau này 
    [G]                [F#]   
Giờ đâ y còn chi đâu cho em níu kéo niề m tin. 
 

 

 [Bm]             [G]  
T hế đó em, đời là như thế đó em 
        [A]        
Người ta ai cũn g lắm tính toan 
           [D]          [F#] 
Tránh than làm chi k hi tình là gian dối? 
 

  [Bm]            [G]     
Th ế đó em, thà là đau đớn đ ể lớn khôn 
        [A]       
Còn hơn cứ mãi sống thơ ngây 
        [D]            [F#] 
Có đâu tình yê u như em thường mơ ước? 
      [A]       [Bm] 
Người ta đã quên em rồi! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thế đó em

				             [Bm]             [G]   
T hế đó em, đời đâu nào phải g iấc mơ 
        [A]               [Bm] 
Cớ sao lại quá thơ ngây, lạc chân vào nỗi đoạ đày 
        [A]                  [Bm]  
Để bao năm thá ng xuân xanh trôi theo lời hứa rêu p hong 
         [A]               [Bm]   
Người ta nay đã q uên em, sao em còn đứng đó trôn g mong. 
 

 [Bm]               [G]   
Thế đó em, tình yêu là giấc chi êm bao 
           [A]               [Bm]  
Phút giây bừng sáng t hăng hoa, một đêm vội vã mà dạ i khờ 
        [A]              [Bm]
Để em thức giấc cô đơn, bơ vơ nhìn giấc mơ q ua 
         [A]                 [Bm] 
Người ta đã mãi mãi ra đi, mang theo trọn trái tim em. 
 

 [D]            [E]               [Bm]   
N ước mắt có làm nỗi đau n guôi ngoai thì xin hãy khóc thậ t lòng 
 [D]           [E]      
H ãy khóc để rồi cố quên nỗi đau này 
    [G]                [F#]   
Giờ đâ y còn chi đâu cho em níu kéo niề m tin. 
 

 

 [Bm]             [G]  
T hế đó em, đời là như thế đó em 
        [A]        
Người ta ai cũn g lắm tính toan 
           [D]          [F#] 
Tránh than làm chi k hi tình là gian dối? 
 

  [Bm]            [G]     
Th ế đó em, thà là đau đớn đ ể lớn khôn 
        [A]       
Còn hơn cứ mãi sống thơ ngây 
        [D]            [F#] 
Có đâu tình yê u như em thường mơ ước? 
      [A]       [Bm] 
Người ta đã quên em rồi! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com