highlight chords
			[A] Why does the sun go on [E7] shining?
[F#m] Why does the sea rush to [C#m] shore?
[Bm] Don"t they know it"s the [C#m] end of the world
"Cause [D] you don"t [Bm] love me any [E7] more?

[A] Why do the birds go on [E7] singing?
[F#m] Why do the stars glow [C#m] above?
[Bm] Don"t they know it"s the [C#m] end of the world
It [D] ended when I [E7] lost your [A] love

I [D] wake up in the morning and I [A] wonder
Why [D] ev"rything is the [E7] same as it [A] was
I [C#m] can"t understand, no, I can"t understand
How [D] life goes [Bm] on the way it [E7] does!

[A] Why does my heart go on [E7] beating?
[F#m] Why do these eyes of mine [C#m] cry?
[Bm] Don"t they know it"s the [C#m] end of the world?
It [D] ended when you [E7] said good [A] bye
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The end of the world

Arthur Kent
			[A] Why does the sun go on [E7] shining?
[F#m] Why does the sea rush to [C#m] shore?
[Bm] Don"t they know it"s the [C#m] end of the world
"Cause [D] you don"t [Bm] love me any [E7] more?

[A] Why do the birds go on [E7] singing?
[F#m] Why do the stars glow [C#m] above?
[Bm] Don"t they know it"s the [C#m] end of the world
It [D] ended when I [E7] lost your [A] love

I [D] wake up in the morning and I [A] wonder
Why [D] ev"rything is the [E7] same as it [A] was
I [C#m] can"t understand, no, I can"t understand
How [D] life goes [Bm] on the way it [E7] does!

[A] Why does my heart go on [E7] beating?
[F#m] Why do these eyes of mine [C#m] cry?
[Bm] Don"t they know it"s the [C#m] end of the world?
It [D] ended when you [E7] said good [A] bye

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com