highlight chords
Intro: [Em][C][Am][D] /[Em][D][G][C][B][C][B]
1.[Em] We're leaving together
But still it's fare-[Am] well
[Em] And maybe we'll come back
To [D] earth, who can [G] tell?
[C] I guess there is [D] no one to blame
[G] We're leav-[D] ing [Em] ground ([D] leaving [D ground)
Will things ever [B] be the same again? [D]
Chorus: It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
The final [Em] countdown [C][Am][D] oh …
Ohh! 
2. [Em] We're heading for Venus (Venus)
And still we stand [Am] tall
[Em] Cause maybe they've seen us
And [D] welcome us, [G] all yeah
[C] With so many [D] lightyears to go
[G] And things to be [D] found ([Em] to [D] be [C] found)
I'm sure that we'll [B] all miss her so [D] 
Chorus: It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
The final [Em] countdown [C][Am][D] oh …
The final [Em] countdown [C][Am][D]
(The final [Em] countdown [C][Am][D]) Oh …
The final [Em] countdown [C][Am][D]. 
Ohhhhhhhhhh
It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
The final [Em] countdown [C][Am][D]
The final [Em] countdown [C][Am][D]
(The final [Em] countdown [C][Am][D]) oh ..
It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
We're [Em] leaving together [C][Am][D]
(The final [Em] countdown [C][Am][D])
We'll [Em] all miss her so [C][Am][D]
It's the final [Em] countdown [C][Am][D] 
(The final [Em] countdown [C][Am][D])
Ohhh. It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The final countdown

Joey Tempest (Europe band)
Intro: [Em][C][Am][D] /[Em][D][G][C][B][C][B]
1.[Em] We're leaving together
But still it's fare-[Am] well
[Em] And maybe we'll come back
To [D] earth, who can [G] tell?
[C] I guess there is [D] no one to blame
[G] We're leav-[D] ing [Em] ground ([D] leaving [D ground)
Will things ever [B] be the same again? [D]
Chorus: It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
The final [Em] countdown [C][Am][D] oh …
Ohh! 
2. [Em] We're heading for Venus (Venus)
And still we stand [Am] tall
[Em] Cause maybe they've seen us
And [D] welcome us, [G] all yeah
[C] With so many [D] lightyears to go
[G] And things to be [D] found ([Em] to [D] be [C] found)
I'm sure that we'll [B] all miss her so [D] 
Chorus: It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
The final [Em] countdown [C][Am][D] oh …
The final [Em] countdown [C][Am][D]
(The final [Em] countdown [C][Am][D]) Oh …
The final [Em] countdown [C][Am][D]. 
Ohhhhhhhhhh
It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
The final [Em] countdown [C][Am][D]
The final [Em] countdown [C][Am][D]
(The final [Em] countdown [C][Am][D]) oh ..
It's the final [Em] countdown [C][Am][D]
We're [Em] leaving together [C][Am][D]
(The final [Em] countdown [C][Am][D])
We'll [Em] all miss her so [C][Am][D]
It's the final [Em] countdown [C][Am][D] 
(The final [Em] countdown [C][Am][D])
Ohhh. It's the final [Em] countdown [C][Am][D]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com