highlight chords
The [Bm]long and winding r [G]oad
that lea [D]ds to [D7]your do [G]or
Wi [G]ll nev [F#m]er [Bm]d isappear
I' [Em]ve see [A]n that [D]r oad [D7]be fore
I t [G]always le [F#m]ads me [Bm]he re
l [Em]eads me [A]to your do [D]or
The wild and windy night
that the rain washed away
Has left a pool of tears
crying for the day
Why leave me standing here
let me know the way
Ma [D]ny times I've been al [G]one and
M [F#m]any times I've [Em]c ried
Any [D]way you'll never know [G]the
M [F#m]any ways I've [Em]trie d but
Still they lead me back to the long and winding road
You left me standing here a long, long time ago
Don't leave me waiting here, lead me to you door
Da, da, da, da--
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The Long And Winding Road

The Beatles
The [Bm]long and winding r [G]oad
that lea [D]ds to [D7]your do [G]or
Wi [G]ll nev [F#m]er [Bm]d isappear
I' [Em]ve see [A]n that [D]r oad [D7]be fore
I t [G]always le [F#m]ads me [Bm]he re
l [Em]eads me [A]to your do [D]or
The wild and windy night
that the rain washed away
Has left a pool of tears
crying for the day
Why leave me standing here
let me know the way
Ma [D]ny times I've been al [G]one and
M [F#m]any times I've [Em]c ried
Any [D]way you'll never know [G]the
M [F#m]any ways I've [Em]trie d but
Still they lead me back to the long and winding road
You left me standing here a long, long time ago
Don't leave me waiting here, lead me to you door
Da, da, da, da--

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com