highlight chords
G Dsus4 Em7 Cadd9
e--3-- e--3-- e--3-- e--3--
[B]-3-- [B]-3-- [B]-3-- [B]-3--
[G]-0-- [G]-2-- [G]-0-- [G]-0--
[D]-0-- [D]-0-- [D]-2-- [D]-2--
[A]-2-- [A]-0-- [A]-2-- [A]-3--
[E]-3-- [E]-2-- [E]-0-- [E]-0--
Listen to the song for strumming pattern
Intro: G Dsus4 Em7 Cadd9 x 2
[G]Wh en you feel [Dsus4]you're alone
[Em7]Cu t off from this [Cadd9]cruel w orld
[G]Y our instincts [Dsus4]tell [Em7]ing [Cad9]you t o ruuu un
[G]L isten to your [Dsus4]he art
[Em7]T hose [Cadd9]angel vo ices
[G]They 'll sing to [Dsus4]y ou / [Em7]they'll be your [Cadd9]guide back home
[G]When life [Dsus4]le [Em7]aves [Cadd9]u s blii iind
[G]L [Dsus4]ove [Em7]keeps [Cadd9]us ki iiind
It keeps us [G]kind
G Dsus4 Em7 Cadd9 x 2
[G]W hen you've suffered [Dsus4]e nough
[Em7]An d your spirit [Cadd9]is br eaking
[G]Yo u're [Dsus4]growing [Em7]desperate [Cadd9]from the f iiiight
[G]Re member [Dsus4]y [Em7]ou're loved and [Cadd9]you always will be
[G]Th is melody [Dsus4]w ill [Em7]bring you r [Cadd9]ight back hom e
When life leaves us bliiiind
Love keeps us kiiiind
When life leaves us bliiiind
Love keeps us kiiiind
oh ohhhhh ohhh |
oh ohhhhh ohhh |
oh ohhhhh ohhhhhh ohhhhh _| x 2
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The Messenger

Linkin Park
G Dsus4 Em7 Cadd9
e--3-- e--3-- e--3-- e--3--
[B]-3-- [B]-3-- [B]-3-- [B]-3--
[G]-0-- [G]-2-- [G]-0-- [G]-0--
[D]-0-- [D]-0-- [D]-2-- [D]-2--
[A]-2-- [A]-0-- [A]-2-- [A]-3--
[E]-3-- [E]-2-- [E]-0-- [E]-0--
Listen to the song for strumming pattern
Intro: G Dsus4 Em7 Cadd9 x 2
[G]Wh en you feel [Dsus4]you're alone
[Em7]Cu t off from this [Cadd9]cruel w orld
[G]Y our instincts [Dsus4]tell [Em7]ing [Cad9]you t o ruuu un
[G]L isten to your [Dsus4]he art
[Em7]T hose [Cadd9]angel vo ices
[G]They 'll sing to [Dsus4]y ou / [Em7]they'll be your [Cadd9]guide back home
[G]When life [Dsus4]le [Em7]aves [Cadd9]u s blii iind
[G]L [Dsus4]ove [Em7]keeps [Cadd9]us ki iiind
It keeps us [G]kind
G Dsus4 Em7 Cadd9 x 2
[G]W hen you've suffered [Dsus4]e nough
[Em7]An d your spirit [Cadd9]is br eaking
[G]Yo u're [Dsus4]growing [Em7]desperate [Cadd9]from the f iiiight
[G]Re member [Dsus4]y [Em7]ou're loved and [Cadd9]you always will be
[G]Th is melody [Dsus4]w ill [Em7]bring you r [Cadd9]ight back hom e
When life leaves us bliiiind
Love keeps us kiiiind
When life leaves us bliiiind
Love keeps us kiiiind
oh ohhhhh ohhh |
oh ohhhhh ohhh |
oh ohhhhh ohhhhhh ohhhhh _| x 2

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com