1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thế rồi một mùa hè

Cuộn trang

Thế [Em] rồi mùa hè qua từ đấy tạm biệt nhau ngày [C] ấy thương nhớ trong tim [B7] đầy Nhớ [Em] hoài miền thuỳ dương nước [Am] xanh chiều chiều hai đứa [Em] mình ngồi nhìn đợt sóng [B7] nhô Biết [Em] đâu ngày vui sao chóng [Am] tàn giã từ nhau vội [C] vàng phượng tàn trên hè [B7] phố Nhìn [Am] trăng khuya tránh bên mái [Em] lầu cánh phượng đã nhạt [Am] màu ép [B7] trong lòng tay [Em] sầu. [Am] Nhớ sao [Em] nguôi rặng thông [Am] tiễn đưa chúng [D7] mình một lần [G] cuối [E7] Tóc em [Am] bay chiều theo [B7] gió cuốn mắt em u [Em] buồn [Am] Viết tên [Em] anh và tên [Am] em trên cát [D7] biển đùa theo [G] sóng [E7] Phút chia [Am] tay mình lưu [B7] luyến quá để ngày mai biết [Em] sao. Thế [Em] rồi mùa hè qua từ đấy trời vào thu dạo [C] ấy nghe lá rơi vai [B7] gầy Mỗi [Em] chiều nhìn hoàng hôn lướt [Am] êm cõi lòng thương nhớ [Em] về biển sóng lòng mướt [B7] xanh Có [Em] ai đang đứng nhìn sóng [Am] buồn nhớ lại câu tạ [C] từ hẹn về thăm lần [B7] nữa Giờ [Am] đây xin nhớ nhau cho [Em] tròn khắc vào đáy tâm [Am] hồn bóng [B7] ai một đêm [Em] hè.

Video hướng dẫn