highlight chords
The [Em] shadow of your [F#m7] smile
When [B7] you have [Em] gone
Will [Am7] colorall my [A7] dreams
And [D7] light the [G] dawn
[C] Look into my [Bm7] eyes,
My [B7] love, and [Em] see 
[G] All the lovely [C#m] things
You [F#] are, to [F#m7] me
Our [G] wistful little [F#m7] star
It was [B7] far, too [Em] high
A [Am7] teardrop kissed your [A7] lips
And [D7] so, so did [F7] I 
[E7] Now when I [Am7] remember spring
[F7] All the joy that [Bm7] love can [E7] bring
I will be re- [A7] membe- [Am7] ring
The [D7] shadow of your [G] smile
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The shadow of your smile

Johnny Mandel , Paul Francis Webster
The [Em] shadow of your [F#m7] smile
When [B7] you have [Em] gone
Will [Am7] colorall my [A7] dreams
And [D7] light the [G] dawn
[C] Look into my [Bm7] eyes,
My [B7] love, and [Em] see 
[G] All the lovely [C#m] things
You [F#] are, to [F#m7] me
Our [G] wistful little [F#m7] star
It was [B7] far, too [Em] high
A [Am7] teardrop kissed your [A7] lips
And [D7] so, so did [F7] I 
[E7] Now when I [Am7] remember spring
[F7] All the joy that [Bm7] love can [E7] bring
I will be re- [A7] membe- [Am7] ring
The [D7] shadow of your [G] smile

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com