highlight chords
Verse 1
[Dmaj7] Some [Bm7] day, [Em7] when I'm awfully [A7] low
[F#m7] When the world is [Bb7] cold
[Em7] I will feel a [A7] glow just thinking [Dmaj7] of [Bm7] you
[Em7] And the way you [A7] look [Dmaj7] tonight. 

Verse 2
Yes you're [Dmaj7] love - [Bm7] ly, [Em7] with your smile so [A7] warm 
[F#m7] And your cheeks so [Bb7] soft
[Em7] There is nothing for [A7] me but to [Dmaj7] love [Bm7] you
[Em7] And the way you [A7] look [Dmaj7] tonight

Bridge
[Fmaj7] With each [Eb7] word your [Gm7] tenderness [C7] grows
[Am7] Tearing my [F#7] fear [Gm7] [C7] apart
[Am7] And that [C#7] laugh [Gm7] that [C7] wrinkles your nose
[Fmaj7] It touches [Eb7] my foolish [Em7] heart. [A7] 

Verse 3
[Dmaj7] Love - [Bm7] ly, [Em7] Never, ever [A7] change
[F#m7] Keep that [Bb7] breathless charm
[Em7] Won't you please [A7] arrange it ? 'Cause [Dmaj7] I love [Bm7] you
[Em7] Just the way [A7] you look [Dmaj7] tonight
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The way you look tonight

Jerome Kern , Dorothy Fields
Verse 1
[Dmaj7] Some [Bm7] day, [Em7] when I'm awfully [A7] low
[F#m7] When the world is [Bb7] cold
[Em7] I will feel a [A7] glow just thinking [Dmaj7] of [Bm7] you
[Em7] And the way you [A7] look [Dmaj7] tonight. 

Verse 2
Yes you're [Dmaj7] love - [Bm7] ly, [Em7] with your smile so [A7] warm 
[F#m7] And your cheeks so [Bb7] soft
[Em7] There is nothing for [A7] me but to [Dmaj7] love [Bm7] you
[Em7] And the way you [A7] look [Dmaj7] tonight

Bridge
[Fmaj7] With each [Eb7] word your [Gm7] tenderness [C7] grows
[Am7] Tearing my [F#7] fear [Gm7] [C7] apart
[Am7] And that [C#7] laugh [Gm7] that [C7] wrinkles your nose
[Fmaj7] It touches [Eb7] my foolish [Em7] heart. [A7] 

Verse 3
[Dmaj7] Love - [Bm7] ly, [Em7] Never, ever [A7] change
[F#m7] Keep that [Bb7] breathless charm
[Em7] Won't you please [A7] arrange it ? 'Cause [Dmaj7] I love [Bm7] you
[Em7] Just the way [A7] you look [Dmaj7] tonight

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn