highlight chords
[C]You by my [F]side that's how I [C]see us
[Am]I close my [Dm]eyes and I can [C]see us
[G]We're on our way to say "I [C]do"
[Am]My secret dreams have all come [Em]true [G]
[C]I see the [F]church, I see the [C]people,
[Am]Your folks and [Dm]mine happy and [C]smiling
[G]And I can hear sweet voice [C]singing
[C]"[A]ve Ma- [G6]ri- [C]a
Oh my
This can [C]really be that [G]someday
you'll walk down the [C]aisle with me
Let it [Am]be, let it be that I'm the [Em]one for you
I'd be [Am]yours, all yours, Now and [Em]forever [G]
[C]I see us [F]now, your hand in [C]my hand.
[Am]This is the [Dm]hour, this is the [C]moment,
[G]and I can hear sweet voices [C]singing"
[C][A]ve Ma- [G6] [C]ri- a"" [C][A]ve Ma- [G6]ri- [C]a".
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The Wedding

Julie Rogers
[C]You by my [F]side that's how I [C]see us
[Am]I close my [Dm]eyes and I can [C]see us
[G]We're on our way to say "I [C]do"
[Am]My secret dreams have all come [Em]true [G]
[C]I see the [F]church, I see the [C]people,
[Am]Your folks and [Dm]mine happy and [C]smiling
[G]And I can hear sweet voice [C]singing
[C]"[A]ve Ma- [G6]ri- [C]a
Oh my
This can [C]really be that [G]someday
you'll walk down the [C]aisle with me
Let it [Am]be, let it be that I'm the [Em]one for you
I'd be [Am]yours, all yours, Now and [Em]forever [G]
[C]I see us [F]now, your hand in [C]my hand.
[Am]This is the [Dm]hour, this is the [C]moment,
[G]and I can hear sweet voices [C]singing"
[C][A]ve Ma- [G6] [C]ri- a"" [C][A]ve Ma- [G6]ri- [C]a".

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com